Pracownia Rzeźby


Prowadzący

prof. Wiktor Gutt
dr Cezary Koczwarski, adiunkt


Program

Ubiór jest kontekstem dla ciała, a ciało jest kontekstem dla ubioru. Ta relacja stwarza ciekawe możliwości pogłębienia i połączenia aktywności w polu sztuki i polu projektowania. Akademicki akt i modowy model mogą być rozumiane wymiennie i komplementarnie. Studenci Katedry Mody poznają w Pracowni Rzeźby kryteria określające prawdę formalną każdego zjawiska wizualnego. To stanowi klucz dający się zastosować także w projektowaniu. Z kolei aktywność projektowa i wiedza z tym związana mogą być materiałem do realizacji artystycznych. Uwolnienie od ograniczeń funkcjonalnych i rynkowych umożliwia nieodpowiedzialne realizacje. Jedynym ograniczeniem jest spójność formalna.