Pracownia Rysunku


Prowadząca
dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz, profesor ASP


Program

Program Pracowni Rysunku na Katedrze Mody obejmuje 2-letni proces dydaktyczny, podczas którego studenci mają możliwość poznania spektrum problematyki związanej z percepcją wzrokową, szeroko pojętym warsztatem rysunkowym, a w dalszych poszukiwaniach odpowiednim jego zastosowaniem. 

Rysunek staje się dla nich formą indywidualnej wypowiedzi, która poparta jest wnikliwą obserwacją otaczającego świata. Umiejętnie wykorzystane narzędzie rysunkowe ułatwia w znacznej mierze rozwój koncepcji i idei. Założenia ogólne pracowni Rysunku na KM oscylują wokół problemów takich jak: człowiek, przedmiot, przestrzeń, a związane z nimi ćwiczenia stanowią wyjście do dialogu, rozwoju wrażliwości i wyobraźni studentów. Wśród ćwiczeń i tematów znajdują się tematy takie jak: Rysunek ciałem, Rysunek materiałami naturalnymi, Dotyk, Obszary rysunkowe-szkicownik, Doświadczanie miejsca, szybkie szkice postaci, szybkie szkice przestrzeni, Linia unika linii – linia spotyka linię, oraz szereg klasycznych ćwiczeń rysunkowych pobudzających zmysł obserwacji, dokonywania analizy i syntezy otaczającego świata. Rysunek jest jednym z najstarszych sposobów obrazowania, a jego znaczenie jest porównywalne do alfabetu, którym zapisujemy słowa.