Pracownia Projektowania Produktu 8 (PR 8)


“Proces wdrożenia produktu” – transport

Prowadzący
dr hab. Bartosz Piotrowski, profesor ASP


Program

W ramach pracowni studenci w oparciu o ćwiczenia projektowe, są przygotowani do realizacji i prowadzenia projektów wzorniczych w ramach potrzeb i praktyk występujących współcześnie w realnych warunkach rynkowych. Jednym z najważniejszych celów jest zrozumienie roli i miejsca designu w kształtowaniu i realizacji procesu wdrożenia produktu w przemyśle, ze szczególnych uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynku polskiego.

 

W pracowni realizowane są projekty semestralne.

Zajęcia prowadzone metodą korektową, jeden raz w tygodniu:
piątki, godz. 9-16.