Pracownia Projektowania Holistycznego


Prowadzący
dr Tomek Rygalik, adiunkt
Kierownik studiów magisterskich


Program

Pracownia Projektowania Holistycznego (dawniej PR6, PG13) ma charakter otwarty, konwersacyjny, pozwalający na poszerzanie granic dziedziny, buduje dojrzałość w myśleniu projektowym. Źródłem motywacji do projektowania jest pasja i indywidualne zainteresowania studenta. Celem – stworzenie własnego obszaru, specjalizacji lub unikalnej perspektywy. Kurs dotyka zagadnienia autorstwa, które stało się szeroko dyskutowaną kwestią w kręgach związanych z projektowaniem, zwłaszcza tych na styku projektowania i sztuki. Podmiotowość twórcy nie jest jednak oczywista w zawodzie projektanta. Czy można zaproponować unikalne podejście do procesu projektowania w zawodzie tradycyjnie związanym z oferowaniem usług?

W pracowni powstają projekty całościowe od pogłębionych badań i analiz kontekstu, po realizacje i wdrożenia. Promowana jest zaradność i projektowanie przez robienie (tzw. Design by Doing).

 

W pracowni realizowane są projekty semestralne oraz prowadzone są dyplomy licencjackie i magisterskie.

Zajęcia prowadzone metodą korektową, dni i godziny uzgadniane indywidualnie z prowadzącym