Pracownia Projektowania Produktu 5 (PR 5)


Prowadzący

dr hab. Daniel Zieliński, adiunkt


Program

W pracowni realizowane są tematy z wielu dziedzin projektowania powiązanych z obiektami 3D. Efektem działań projektowych, mogą być zarówno skończone projekty produktów jak również koncepcje, które pozostają w sferze odpowiednio zaawansowanego studium.
Zainteresowanie tematami jest ukierunkowane na współczesność i niedaleką przyszłość, z uwypukleniem problemów nowych technologii (projektowania i produkcji), relacji z otoczeniem (obyczajowych, kulturowych), oraz metodologicznych (różne koncepcje metod projektowania i uprawiania zawodu projektanta). Chętnie podejmowane są tematy badawcze, o charakterze eksperymentalnym, innowacyjnym, wykraczające poza standardowy proces projektowania, zarówno w odniesieniu do przedmiotu projektowania jak i sposobu realizacji zadania projektowego. Propozycje tematów semestralnych formułowane są w sposób otwarty, wymagający ich interpretacji, określenia własnego względem nich stosunku, przedmiotu projektowania, oraz metod pracy. Stanowią one punkt odniesienia ułatwiający rozpoczęcie i prowadzenie procesu projektowania. Istnieje możliwość realizacji tematów ogólno-wydziałowych (warsztaty, współpraca z podmiotami zewnętrznymi, konkursy itp), oraz (po konsultacji) innych, własnych tematów.

 

W pracowni realizowane są projekty semestralne oraz prowadzone są dyplomy licencjackie i magisterskie.

Zajęcia prowadzone metodą korektową, dwa razy w tygodniu:
poniedziałki i czwartki, godz. 9-13.