Pracownia Projektowania Produktu 4 (PR 4)


Prowadzący

dr hab. Grzegorz Niwiński, profesor ASP
Kierownik Katedry Podstaw Projektowania


Program

Profil zainteresowań prowadzącego nie związany jest wyłącznie z jego doświadczeniami zawodowymi. Poza projektowaniem dla przestrzeni publicznej, w pracowni zrealizowano wiele projektów związanych z projektowaniem społecznym (projekty dla 3 świata, dla niepełnosprawnych, dla wykluczonych) oraz związanych z szeroko pojętą edukacją. Nauka podstawowej umiejętności projektowania wyrobów dla przemysłu, chętnie poszerzana jest o umiejętność organizacji przedsięwzięć projektowo-produkcyjnych realizowanych w oparciu o rzemiosło lub własną działalność wytwórczą projektanta. Często projekty te mają charakter startupowy i wykonywane są z myślą o własnej przyszłości ekonomicznej. Specjalna waga przywiązywana jest do wyboru właściwych rozwiązań technologicznych i materiałowych mających na względzie zrównoważony rozwój oraz gospodarkę obiegu zamkniętego. Prowadzący dokłada starań, aby ekologiczny aspekt projektowania był obecny we wszystkich projektach, niezależnie od podstawowego tematu. Kolejnymi stale obecnymi aspektami jest problematyka prowadzenia skutecznej praktyki zawodowej oraz etycznego wymiaru zawodu projektanta. Wszystkie projekty w mniejszym lub większym stopniu poszukują lepszych wzorców życia. Poszukiwanie alternatywnych modeli egzystencji, generowane przez krytyczny stosunek do rzeczywistości, bywa podstawowym celem najciekawszych projektów.

 

W pracowni realizowane są projekty semestralne oraz prowadzone są dyplomy licencjackie i magisterskie.

Zajęcia prowadzone metodą korektową, dwa razy w tygodniu:
poniedziałki i czwartki, godz. 9.30-13.30