Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Wzornictwa


Prowadzący

Prof. dr hab. Wojciech Wybieralski


 

Program
Podstawowym celem pracowni jest nauczenie projektowania produktów, poprzez ćwiczenie ogólnej metody (metod) – procesu tworzenia koncepcyjnego wyrobu. Pod hasłem produkt rozumiem również grupy produktów, ich systemy oraz struktury wyrobów.
Kładziony jest nacisk na umiejętność budowy formy wyrobów w oparciu o zagadnienia użytkowe, eksploatacyjne, techniczne jak również ekonomiczne i inne w zależności od specyfiki produktu. Projektowanie jest traktowane jako czynność podlegająca racjonalnej ocenie i argumentacji, uwzględniająca przede wszystkim uzasadnione potrzeby klientów –konsumentów-użytkowników oraz tzw. potrzeby społeczne, w tym zagadnienia ekologiczne i ekonomiczne. Kolejnym celem jest takie przygotowanie studenta i absolwenta, aby zmniejszyć trudności adaptacyjne w czasie wchodzenia w realne życie zawodowe- przygotowanie do „pierwszego kroku” szczególnie na kursie licencjackim- podstawowym, przygotowanie do dalszego uczenia się jako reakcji na zmienną i trudno przewidywalną rzeczywistość.

 

Prowadzący reprezentuje realistyczne podejście do projektowania, tu i teraz, oraz przewidywalną przyszłość w perspektywie 5-10 lat, co oznacza respektowanie jego rozmaitych uwarunkowań i kontekstów. Oznacza to, że projektowanie nie jest rozumiane jedynie jako forma ekspresji artystycznej, a raczej jako usługa polegająca na zrozumieniu i zarazem empatii w stosunku do użytkownika, zgodnie z dewizą: więcej słuchać niż mówić.

 

W zależności od tematu i etapu studiów jako oraz doświadczeń i możliwości studenta za równoważne uważane są podejścia: stylizacyjno-modernizacyjne, innowacyjno-kreacyjne, wyprzedzające w zależności od sformułowanych i uzgodnionych założeń. Z uwagi na korzyści dydaktyczne pracownia „orientuje się” na produkcję przemysłową, seryjną w sprawdzonych- znanych technologiach, produktów przeznaczonych dla „środkowej” średniozamożnej grupy nabywców.

Tematy są formułowane i prowadzone z uwzględnieniem całokształtu obciążeń studenta. Tygodniowa pracochłonność przy systematycznej pracy ca. 8-10 godz. Podstawowe wymagania – kryteria oceny: terminowość, odpowiedni wkład pracy, jej systematyczność, racjonalizm, kreacyjność oraz komunikatywność przekazu wizualnego, pisemnego oraz ustnego. Szczegółowe wymagania w zależności od tematu omawiane są podczas ich wydawania.

 

W pracowni realizowane są projekty semestralne oraz prowadzone są dyplomy licencjackie, w wyjątkowych sytuacjach także dyplomy magisterskie.

 

Zajęcia prowadzone metodą korektową, dwa razy w tygodniu:
wtorki i piątki, godz. 10.00-13.00, sala 2.4

Wydarzenia

Więcej

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept