Pracownia Projektowania i Typografii (PPiT)

 


 Prowadzący

dr hab. Artur Frankowski, profesor ASP


Program

W pracowni realizowane są tematy z zakresu szeroko rozumianej komunikacji wizualnej i różnych obszarów projektowania graficznego, w szczególności typografii, projektowania krojów pism i projektowania książek. Podejmowane zagadnienia dotyczą analizy, przetwarzania i interpretacji informacji wizualnej. Nie ograniczają się jedynie do przestrzeni dwuwymiarowej, ale często wkraczają również w trzeci wymiar i odnoszą się do interakcji z odbiorcą i oddziaływań na różne zmysły człowieka.

Studenci w ramach różnorodnych projektów tworzą indywidualne lub zespołowe realizacje związane z poszerzonym polem typografii, relacją tekstu i grafiki w odniesieniu do określonej przestrzeni, kontekstu i różnych mediów.

Prowadzone zajęcia, w tym realizowane projekty semestralne, warsztaty i wykłady, służą zrozumieniu celu i kontekstu współczesnego projektowania graficznego, przede wszystkim sposobów doboru skutecznych środków projektowych do realizacji i rozwiązywania zagadnień, które stoją przed projektantem graficznym.

Tematy projektów realizowanych w poszczególnych semestrach mają na celu poszukiwanie własnych, nowatorskich rozwiązań i dotyczą zagadnień takich jak współczesna forma i funkcja książki, systematyczne projektowanie i typografia, eksperyment i przestrzeń w typografii.

 

W pracowni realizowane są projekty semestralne oraz prowadzone są dyplomy licencjackie i magisterskie.

Zajęcia prowadzone metodą korektową, dwa razy w tygodniu:
wtorki i piątki, godz. 9-13.