Pracownia Projektowania Produktu 7 (PR 7)


Prowadzący

dr Paweł Grobelny


Pracownia podejmuje tematy związane z projektowaniem produktu, a w szczególności projektowaniem produktu dla przestrzeni publicznej. Celem pracowni jest także wychodzenie poza tradycyjnie przyjęte funkcje zawarte w przestrzeni publicznej. W pracowni stawiamy pytania czy projektowanie dla przestrzeni publicznej ogranicza się do zaprojektowania siedziska, stojaka na rowery, kosza na śmieci, donicy, barierki. Studenci projektują zarówno produkty przeznaczone dla szeroko pojętej przestrzeni publicznej, jak i projekty dedykowane konkretnym przestrzeniom miejskim.

Pracownia podejmuje także krótkie ćwiczenia, które mają charakter bardziej abstrakcyjny i roboczo nazwane są „nie-przedmiotami”. Celem tych ćwiczeń nie jest opracowywanie przedmiotu stricte użytkowego – ale przedmiotu, który będzie swego rodzaju wirusem w przestrzeni miejskiej. Poprzez swoje rozwiązania formalne, konstrukcyjne powinien on wchodzić w interakcję z konkretną przestrzenią.

 

W pracowni realizowane są projekty semestralne.

Zajęcia prowadzone metodą korektową, dni i godziny uzgadniane indywidualnie z prowadzącym