Pracownia Podstaw Projektowania Produktu Przemysłowego


Prowadzący
mgr Jacek Surawski, starszy wykładowca
dr Dominik Głąb, adiunktProgram

Celem zajęć jest przekazanie podstaw projektowania przedmiotów użytkowych w technologii 3D(CAD). Studenci nabywają umiejętność przestrzennego kształtowania formy w oparciu o uwarunkowania konstrukcyjne, technologiczne i funkcjonalne z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych. Uczą się projektowania wzorniczego produktów przemysłowych o skomplikowanych formach przy zastosowaniu narzędzi 3D(CAD) (bryły i detalu, proporcji, kontrastu, kompozycji, itp.). Program zakłada także: doskonalenie technik komputerowych 3D i 2D, rysunku odręcznego, technik prezentacyjnych; analizę informacji niezbędnych w procesie projektowym; formułowanie założeń, opisów i dokumentacji projektów; prowadzenie procesu projektowania wzorniczego (etapy realizacji, prezentacja projektu, praca w zespołach, itp.). Zakres prac obejmuje projekt koncepcyjny, projekt podstawowy, podanie projektu oraz prezentację multimedialną. Istotną cechą jest nauka projektowania przedmiotów w technologii 3D.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 3 i 4 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu Produktu i Komunikacji Wizualnej