Pracownia Podstaw Ergonomii


Prowadzacy
prof. Czesława Frejlich
mgr Kamil Kowalski


Program
Wykłady z zakresu podstawowej wiedzy ergonomicznej, którą można użyć bezpośrednio w ćwiczeniach wykonywanych w pracowniach projektowych. Omawiane zagadnienia: antropometria i sposoby wykorzystanie danych, zasięgi, pole widzenia, budowa ręki – ograniczenia i zalecenia, pozycja siedząca. Studenci wykonają na miejscu ćwiczenie pozwalające zrozumieć użycie danych antropometrycznych oraz zasadę miar ograniczających.

Zajęcia są obowiązkowe dla studentów I stopnia (studia licencjackie) – 3 semestr

Zajęcia prowadzone raz w tygodniu:
wtorki, godz. 16-18