Platformy badawcze 2021/2022


Społeczeństwo. 

Dziecko, zabawa i przestrzeń publiczna.
Praktyki badawczo-projektowe.

Program skupiać się będzie na trzech obszarach badawczych – dziecku, zabawie i przestrzeni publicznej i ich wzajemnych konfiguracjach. Te trzy przenikające się pola wspierane będą w pracowni różnymi praktykami badawczymi/projektowymi realizowanymi przez studentki i studentów. Program wpisuje się także w logikę strategii miast przyjaznych dzieciom, w których połączenie trzech tytułowych elementów nie ogranicza się wyłącznie do projektowania placów zabaw, ale całego miasta z myślą o jego najmłodszych mieszkańcach. 

W roku akademickim 2021/22 Platformę Społeczeństwo prowadzą:
dr Maja Brzozowskadr Paweł Grobelny

 


Cywilizacja.

10 tysięcy lat po nas.
Komunikat o zagrożeniu dla przyszłości.

Polska przygotowuje się do budowy elektrowni jądrowej i wkrótce dołączy do krajów, które muszą zmierzyć się z wyzwaniem zagospodarowania odpadów radioaktywnych. Przyjmuje się, że ich toksyczne oddziaływanie utrzymuje się do 100 tysięcy lat i na taki czas należy zapewnić im bezpieczne magazynowanie. Jak zaprojektować komunikat, który ostrzeże przyszłe pokolenia przed niebezpieczeństwem i będzie możliwy do odczytania przez niewyobrażalny w ludzkiej skali przedział czasu? W ramach programu pracowni podejmiemy próbę stworzenia wizualnego języka, który wytrzyma próbę czasu, niewiadome okoliczności i uchroni przyszłe pokolenia przed śmiertelnym śladem naszej obecnej cywilizacji. Za horyzont czasowy przyjmujemy 10 tysięcy lat. Jaki komunikat będzie czytelny dla mieszkańców Ziemi w roku 12022?

W roku akademickim 2021/22 Platformę Cywilizacja prowadzą:
Katarzyna Rojprof. dr hab. Artur Frankowski

 


Planeta.

Nowy model życia.
Dobrostan ludzi i środowiska.

Program skupiać się będzie na poszukiwaniu nowego modelu życia, w którym podstawami są: dobrostan zorganizowanej grupy ludzi, dobrostan środowiska i godziwy dochód osiągany w oparciu o zrównoważoną działalność wytwórczą, handlową lub usługową. Równowaga pomiędzy efektem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym jest kluczowa dla realizacji tej idei. Modelem ekonomiczno-społecznym bliskim powyższym ideom, mogą być tutaj zasady organizacji i funkcjonowania spółdzielczości, zwane zasadami rochdalskimi (od zasad pierwszej organizacji spółdzielczej zorganizowanej w 1844 roku przez tkaczy w Rochdale w Wielkiej Brytanii). Zasady te obowiązują nadal we współczesnych organizacjach tego typu.
Próba implementacji zespołowych prac studenckich w prężnie działającej lokalnie kooperatywie, daje możliwość pogłębionych badań i weryfikacji projektów koncepcyjnych w kontekście rzeczywistym.

W roku akademickim 2021/22 Platformę Planeta prowadzą:
Sara Vicari PhD., Katarzyna Kalinowskaprof. Grzegorz Niwiński


Gościnie:


dr Maja Brzozowska socjolożka, tłumaczka, adiunkt w Zakładzie Badań Kultury Wizualnej i Materialnej Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu. Naukowo zajmuje się analizą możliwości, form, obszarów i problemów związanych z dziecięcą partycypacją w życiu publicznym i społecznym, entuzjastka dobrze zaprojektowanych placów zabaw, promuje ideę dziecięcego obywatelstwa. 
W wolnych chwilach angażuje się w projekty społeczne i artystyczne, zwłaszcza związane z przestrzeniami zabawy i sprawczości. Współtworzy program Wolno Dzieciom w ramach Międzynarodowego Festiwalu Malta.

 

 

 

 

 


Katarzyna Roj kuratorka, redaktorka i autorka wielu tekstów o kulturze materialnej. Prowadzi program galerii Dizajn BWA Wrocław, w którym koncentruje się na upowszechnianiu zagadnień związanych z projektowaniem spekulatywnym, odpornością, nadkonsumpcją oraz wykorzystaniem narzędzi projektowych w procesach adaptacji do zmiany klimatu. Obecnie prowadzi w galerii długofalowy projekt Żyjnia, czyli przestrzeń społeczną i edukacyjną galerii, która w czasie wolnym od zajęć programowych pełni funkcję miejskiego sanatorium oraz Kulturę Regeneracji - spotkania, spacery, podcast - poświęconą w dużej mierze Wrocławskim Polom Irygacyjnym.

 

 

 

 

 


Sara Vicari PhD. doktor ekonomii rozwoju na Uniwersytecie Roma Tre (Włochy), ekspertka i konsultantka ds. spółdzielni, współzałożycielka aroundtheworld.coop - kolektywu, którego celem jest przekształcenie partycypacyjnych badań społeczno-ekonomicznych w materiał wideo, który zachęca do krytycznego myślenia i dostarcza inspiracji w zakresie innowacyjnych modeli spółdzielczości. Więcej na https://it.linkedin.com/in/sara-vicari-50409751/en.
W ramach projektu będzie dbać o poprawność organizacyjną proponowanych rozwiązań oraz dostarczać przykładów dobrych praktyk w zakresie rozwoju spółdzielczego na całym świecie.

 

 

 

 


Katarzyna Kalinowska członkini Zarządu Kooperatywy Spożywczej "Dobrze" – absolwentka Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie, fotografka, autorka tekstów piosenek. Więcej na https://pl.linkedin.com/in/katarzyna-kalinowska-368784214
W ramach projektu dbać będzie o poprawność organizacyjną proponowanych rozwiązań i ich zgodność z realiami polskimi oraz dostarczać przykłady dobrych praktyk z zakresu budowy kooperatyw w Polsce.

 

 

 

 

 


Kadra:


dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP

dr Karolina Dudek                                              

prof. dr hab. Artur Frankowski

dr Paweł Grobelny

dr hab. Grzegorz Niwiński, prof. ASP Dziekan Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie

prof. Grzegorz Niwiński

dr hab. Jarosław Kozakiewicz, prof. ASP

dr Paweł Balcerzak