Platformy badawcze


Społeczeństwo. 

Dziecko, zabawa i przestrzeń publiczna.
Praktyki badawcz0-projektowe.

Program skupiać się będzie na trzech obszarach badawczych – dziecku, zabawie i przestrzeni publicznej i ich wzajemnych konfiguracjach. Te trzy przenikające się pola wspierane będą w pracowni różnymi praktykami badawczymi/projektowymi realizowanymi przez studentki i studentów. Program wpisuje się także w logikę strategii miast przyjaznych dzieciom, w których połączenie trzech tytułowych elementów nie ogranicza się wyłącznie do projektowania placów zabaw, ale całego miasta z myślą o jego najmłodszych mieszkańcach. 

W roku akademickim 2021/22 Platformę Społeczeństwo prowadzą:
dr Maja Brzozowskadr Paweł Grobelny

 


Cywilizacja.

10 tysięcy lat po nas.
Komunikat o zagrożeniu dla przyszłości.

Polska przygotowuje się do budowy elektrowni jądrowej i wkrótce dołączy do krajów, które muszą zmierzyć się z wyzwaniem zagospodarowania odpadów radioaktywnych. Przyjmuje się, że ich toksyczne oddziaływanie utrzymuje się do 100 tysięcy lat i na taki czas należy zapewnić im bezpieczne magazynowanie. Jak zaprojektować komunikat, który ostrzeże przyszłe pokolenia przed niebezpieczeństwem i będzie możliwy do odczytania przez niewyobrażalny w ludzkiej skali przedział czasu? W ramach programu pracowni podejmiemy próbę stworzenia wizualnego języka, który wytrzyma próbę czasu, niewiadome okoliczności i uchroni przyszłe pokolenia przed śmiertelnym śladem naszej obecnej cywilizacji. Za horyzont czasowy przyjmujemy 10 tysięcy lat. Jaki komunikat będzie czytelny dla mieszkańców Ziemi w roku 12022?

W roku akademickim 2021/22 Platformę Cywilizacja prowadzą:
Katarzyna Rojprof. dr hab. Artur Frankowski

 


Planeta.

Nowy model życia.
Dobrostan ludzi i środowiska.

Program skupiać się będzie na poszukiwaniu nowego modelu życia, w którym podstawami są: dobrostan zorganizowanej grupy ludzi, dobrostan środowiska i godziwy dochód osiągany w oparciu o zrównoważoną działalność wytwórczą, handlową lub usługową. Równowaga pomiędzy efektem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym jest kluczowa dla realizacji tej idei. Modelem ekonomiczno-społecznym bliskim powyższym ideom, mogą być tutaj zasady organizacji i funkcjonowania spółdzielczości, zwane zasadami rochdalskimi (od zasad pierwszej organizacji spółdzielczej zorganizowanej w 1844 roku przez tkaczy w Rochdale w Wielkiej Brytanii). Zasady te obowiązują nadal we współczesnych organizacjach tego typu.
Próba implementacji zespołowych prac studenckich w prężnie działającej lokalnie kooperatywie, daje możliwość pogłębionych badań i weryfikacji projektów koncepcyjnych w kontekście rzeczywistym.

W roku akademickim 2021/22 Platformę Planeta prowadzą:
Sara Vicari PhD., Katarzyna Kalinowskaprof. Grzegorz Niwiński