Platformy badawcze


Społeczeństwo. 

Myślenie projektowe.
Nauka przez zabawę.

Program pracowni skupia się na diagnozie potrzeb współczesnych ludzi jako członków społeczeństw / tworzących różnego typu wspólnoty. Budowanie empatycznego podejścia do rozumienia ich potrzeb, pozwala wykorzystać narzędzia projektowe (związane z tzw. myśleniem projektowym). Projektowanie nie musi być paraliżującym, poważnym procesem. Znakomici projektanci często potrafią zachować podejście, które można przyrównać do „umysłu dziecka” (the begginer’s mind). To pozwala im traktować proces projektowania ze świeżością, zabawą, cieszyć się pracą, która ma służyć dobru innych ludzi. 

W roku akademickim 2020/21 Platformę Społeczeństwo prowadzą:
Ola MireckaDaniel Zieliński

 


Cywilizacja.

Humanizacja technologii.
Design by AI.

Program pracowni skupia się na wykorzystaniu dobrodziejstw nowoczesnych technologii w służbie cywilizacji. Jesteśmy autorami współczesnego świata – cywilizacji, która rozwija się niezwykle szybko. Tempo tego rozwoju niekiedy przerasta możliwości percepcji ludzi, a nowe rozwiązania technologiczne np. z obszaru sztucznej inteligencji są niezrozumiałe i jawią się jako potencjalne zagrożenie. Projektanci potrafią oswajać nowe technologie i sprawiać, że stają się one bliższe i użyteczne dla ludzi. Dzięki interwencji projektantów rozwój cywilizacyjny może być bardziej zharmonizowany z rozwojem człowieka jako jednostki.

W roku akademickim 2020/21 Platformę Cywilizacja prowadzą:
Joanna RutkowskaJerzy Porębski

 


Planeta.

Gospodarka obiegu zamkniętego.
Biznes.

Program pracowni skupia się na wzmocnieniu udziału tzw. gospodarki obiegu zamkniętego, która wykorzystuje surowce i energię w taki sposób, aby nie umniejszać ich zasobów dla przyszłych pokoleń. Projektanci są spoiwem między światem producentów i użytkowników (konsumentów) i czują ciężar odpowiedzialności. Decyzje, które podejmują na etapie projektowania wpływają na zachowania użytkowników, ich ambicje i pragnienia, i w perspektywie długofalowej wpływają na planetę. Projektanci mają narzędzia, które umożliwiają im kształtowanie nowych zachowań konsumentów, transformując także modele biznesowe na wielką skalę.


W roku akademickim 2020/21 Platformę Planeta prowadzą:
Agata Miryn-SienkiewiczTomek Rygalik