O NAS

  

Wzornictwo to dużo więcej niż projektowanie rzeczy pięknych. Design jest dziedziną aktywności ludzkiej odpowiadającą na wiele dylematów współczesności. Ma potencjał zmiany świata w lepszym kierunku: empatii międzyludzkiej i równości międzyga- tunkowej, przeciwdziałania różnego rodzaju wykluczeniom i konfliktom. Służąc swemu podstawowemu celowi, jakim jest reagowanie na potrzeby ludzi — fizyczne, intelektualne, emocjo- nalne — design może służyć podniesieniu jakości życia konkretnych społeczności, uwzględniając przy tym kwestie dotyczące m.in. zmian klimatu i migracji.

Współczesne projektowanie oznacza kształtowanie nie tylko produktów, komunikacji wizualnej, czy przestrzeni publicznej. To także kreowanie tymczasowych form społecznych interakcji i rozbudzanie wyobraźni. Osoby zajmujące się projektowaniem uczestniczą często w umacnianiu relacji międzyludzkich, wspierają marginalizowane grupy społeczne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby dotknięte wykluczeniem ekonomicznym, osoby w kryzysie bezdomności, nie zapominają o podmiotowości biosfery.

Programy studiów na Wydziale Wzornictwa realizowane są w duchu równowagi między tradycją i nowoczesnością. Mamy świadomość ogromnego znaczenia projektowania zarówno dla współczesnego świata jak i przyszłych pokoleń.

prof. Grzegorz Niwiński
Dziekan Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie

+ PDF do ściągnięcia