Misja

Wzornictwo to nauka, wiedza i doświadczenie usytuowane pomiędzy sztuką, kulturą, naukami technicznymi, naukami socjologicznymi, architekturą i urbanistyką, naukami humanistycznymi, psychologią, ergonomią, materiałoznawstwem, wiedzą o gospodarce i wielu innymi. Czy potrafimy tego wszystkiego nauczyć? Program realizowany na naszym wydziale i metoda prowadzenia zajęć w pracowniach są tak przygotowane i realizowane, by już na poziomie licencjatu dawały absolwentom świadomość problemów, przed jakimi staną w życiu zawodowym, oraz sposoby ich rozwiązywania.
Wzornictwo to obszar projektowania i kreowania nowych wartości, rozciągający się pomiędzy działaniami w przestrzeni publicznej a projektem użytkowego bibelociku. Ćwiczenia i zadania, przed którymi stajemy wraz ze studentami, to nie tylko projekty związane z wykreowaniem nowego produktu czy nowego zapotrzebowania na usługę, wszelkiego rodzaju opracowania 2D, projekty ubiorów, modowe gadżety czy stylizacyjne gry projektowe. To również wspólne kreowanie zdarzeń z pogranicza projektowania i sztuki oraz styku wiedzy o określonym problemie z realizacją projektową.
Wzornictwo i używane do jego opisywania pojęcia to jeden z wytrychów do rozumienia świata. Czy otaczający nas wszechświat ─ niezależnie od tego, czy wykreował się sam, czy stoi za jego powstaniem jakiś projektant ─ jest w fazie szkicu koncepcyjnego, modelu czy prototypu? Czy to, co widzimy i o czym wiemy, że jest, stanowi rozwijającą się już realizację projektową? Czy jest to projekt wykonany rzemieślniczo, w jednym egzemplarzu, czy wszechświatów jest kilka i nieznacznie tylko różnią się od siebie, czy może jest ich bardzo wiele, bo powstają w systemie wielkoseryjnym i są sztancowymi klonami jednej koncepcji realizacyjnej i wdrożeniowej? Dla  kogo powstał ten produkt, jak jest zorganizowana jego dystrybucja,  jakie są koszty tej produkcji?
Wzornictwo to w naszym rozumieniu dyscyplina projektowania, której założeniem jest tworzenie nowych wartości, nowych przedmiotów, nowych usług, nowych przekazów i nowych zapotrzebowań. Celem jest wspomożenie zarówno poszczególnych osób, jak i określonych zbiorowości przyjaznym i współpracującym otoczeniem. W tej misji jest coś magicznego, a zarazem szalenie współczesnego. I jest ciągle wiele do zrobienia.

prof. Ksawery Piwocki / Dziekan Wydziału Wzornictwa