mgr Jerzy Junosza-Szaniawski, starszy wykładowca

Zajmuję się rysunkiem, grafiką reklamową i wydawniczą, wystawiennictwem, identyfikacją wizualną, liternictwem oraz projektowaniem opakowań, projektowaniem zabawek, mebli i oświetlenia. Robiłem projekty dla ponad 200 firm, między innymi dla: FSO, Farum, PZO, Ministerstwa Obrony Narodowej, Zakładów Radiowych Kasprzaka, Instytutów Polskiej Akademii Nauk (Chemii Fizycznej, Archeologii i Etnografii, Historii, Centrum Badań Kosmicznych, Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika) i innych.
Brałem udział w pracach zespołów projektowych opracowujących między innymi identyfikację wizualną dla MZK, Metra Warszawskiego, Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu, Pałacu Staszica i innych.
Z Wydziałem jestem związany od 1975 roku, początkowo jako asystent profesora Andrzeja Wróblewskiego w Pracowni Projektowania. Od tego samego roku prowadzę Pracownię Rysunku Prezentacyjnego.
Prowadząc zajęcia z Rysunku prezentacyjnego przez wiele lat współpracowałem z Jackiem Surawskim, a od 2013 z Zuzanną Łąpieś.
W latach 90. zajęcia z rysunku prezentacyjnego zostały połączone z zajęciami w Pracowni Projektowania Konstrukcyjnego. Początkowa z prof. Cezarym Nawrotem i Łukaszem Dziubalskim, później z Dominikiem Głąbem, a od roku 2004 z dr. Przemysławem Siemińskim.

 

Prowadzi:
Pracownia Technik Prezentacyjnych
Pracownia Projektowania Konstrukcyjnego i Technologicznego
email: jerzy.szaniawski@asp.waw.pl