dr Ewa-Maria Śmigielska, adiunkt

Ewa Maria Śmigielska urodziła się w 1987 roku w Warszawie. W swojej praktyce artystycznej zajmuje się rysunkiem, rzeźbą, video,  instalacją oraz scenografią. W czasie studiów, jak również po ich zakończeniu brała udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą również jako współkurator wystaw.

latach 2007-2012 studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni rzeźby: w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej profesora Grzegorza Kowalskiego. W 2012 roku otrzymała dyplom z wyróżnieniem. Aneks do dyplomu zrealizowała w Pracowni Rysunku pod kierunkiem profesor Zofii Glazer-Rudzińskiej.

 

 

Prowadzi: Pracownia Rzeźby i Rysunku R1
email: ewa.maria.smigielska@asp.waw.pl