mgr Aleksandra Jatczak, wykładowca

Historyczka mody i sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie przygotowuje doktorat nt. mody powojennej. Od 2010 roku prowadzi pracownię Historii i Teorii Mody w Katedrze Mody Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, inicjuje interdyscyplinarne warsztaty i realizuje projekty międzyinstytucjonalne.
Autorka artykułów naukowych i popularno-naukowych z dziedziny sztuki (publikowane m. in. w: Polityka, Monitor Magazine, KMAG, Bluszcz), kuratorka wystaw i organizatorka wydarzeń kulturalnych. Odbyła szereg zagranicznych stypendiów naukowych, poszerzając wiedzę na najlepszych paryskich (Ecole du Louvre, Sorbonne) i londyńskich uczelniach (Central S. Martins, London College of Fashion).