Kurs dla PRODUKTU – pakiet 3

Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej od 2 do 30 kwietnia 2022


2 kwietnia 2022, godz: 10.00

Rysunek produktu przemysłowego
st. wyk. Jacek Surawski, ad. Dominik Głąb
Wykład + ćwiczenia + korekty

online

 

Kurs będzie składał się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmie wykład z wybranej technologii przemysłowej wraz z omówieniem produktów wykonanych w tej technologii. Prowadzący podczas wykładu zwróci przede wszystkim uwagę słuchaczy na strukturę omawianych produktów, wymagane cechy ergonomiczne oraz funkcjonalne. 

W części praktycznej uczestnicy otrzymają zadanie polegające na zaprojektowaniu przedmiotu, wykonywanego we wcześniej omówionej technologii, przy uwzględnieniu jej wymagań. W tym celu uczestnicy będą potrzebowali następujących narzędzi: papier A4, długopis oraz flamastry. Efektem tej pracy będzie szkic. Naszkicowane podczas zajęć prace kandydaci będą musieli zaprezentować na platformie MEET w postaci zdjęć lub skanów. Prosimy przygotować się do tego zadania.

Mgr Jacek Surawski absolwent Wydziału Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP. Wykłada na warszawskiej ASP. Pracuje jako projektant wzornictwa, wykonuje również parce z zakresu grafiki i ilustracji użytkowej.
Zobacz więcej o prowadzącym

Dr Dominik Głąb absolwent Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie. Stanowisko adiunkta w Katedrze Podstaw Projektowania łączy z pracą senior designera w studiu projektowym Kaniewski Design. Prowadzi tam projekty związane z transportem, architekturą , automatami do sprzedaży, meblami oraz naczyniami ceramicznymi.
Zobacz więcej o prowadzącym

Zobacz więcej o pracowni

Na zajęcia prosimy przygotować:
kartki A3, ołówki, cienkopisy, flamastry, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel

 


9 kwietnia 2022, godz: 10.00

Kompozycja
ad. Magdalena Małczyńska-Umeda,
as. Jakub Jezierski
Wykład + ćwiczenia + korekty
online

 

Zajęcia rozpoczną się prezentacją wprowadzającą zagadnienia z zakresu komunikacji wizualnej. Ćwiczenia warsztatowe będą rozwijać umiejętności komponowania tekstu i obrazu w przestrzeni 2d. Podstawy z zakresu typografii mogą być pomocne między innymi w przygotowaniu prezentacji lub portfolio.

Dr Magdalena Małczyńska-Umeda Specjalizuje się w projektowaniu informacji wizualnej, a w szczególności przedstawień danych liczbowych, diagramów i modeli. Na co dzień prowadzi aktywną działalność projektową w StoryVisio.
Zobacz więcej o prowadzącej

Mgr Jakub Jezierski specjalizuje się w projektowaniu prasowym, edytorskim i typografii. Oprócz współpracy z dużymi wydawnictwami tj. Bonnier Media i G+J, w swoim portfolio ma projekty dla Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Teatru Nowego, Teatru Studio, Narodowego Instytutu Audiowizualnego i Instytutu Adama Mickiewicza.
Zobacz więcej o prowadzącym

Zobacz więcej o pracowni

Na zajęcia prosimy przygotować: 
komputer z dostępem do internetu i do narzędzi Google.

 


23 kwietnia 2022, godz: 10.00

Projektowanie w przestrzeni
ad. Paweł Grobelny
Wykład + ćwiczenia + korekty

online

 

Zajęcia rozpoczną się krótkim wykładem wprowadzającym dotyczącym projektowania dla przestrzeni publicznej. Ćwiczenia będą miały charakter rysunkowy dotyczący budowania relacji między przedmiotami w przestrzeni. W krótkich ćwiczeniach rysunkowych będzie można się posłużyć perspektywą lub aksonometrią.

Dr Paweł Grobelny projektant i kurator wystaw. Projektuje głównie dla przestrzeni publicznej – jego realizacje znajdują się m.in. w Brukseli, Paryżu, Strasburgu, Budapeszcie i Szanghaju. Od 2015 roku prowadzi Pracownię Projektowania na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie, w której podejmowane są głównie tematy związane z projektowaniem przestrzeni publicznej.
Zobacz więcej o prowadzącym

Zobacz więcej o pracowni

Na zajęcia prosimy przygotować:
kartki A3, ołówki, cienkopisy lub żelopisy, kolorowe flamastry różnej grubości, linijkę, ekierkę, cyrkiel, gumkę

 


30 kwietnia 2022, godz: 10.00

RZEŹBA
ad. Ewa Śmigielska
ćwiczenia + korekty

online

 

Kurs wprowadza uczestników w problematykę kształtowania i oddziaływania form w przestrzeni. W części rzeźbiarskiej uwzględnione zostały ćwiczenia z konstrukcji, kształtowania bryły. W części kompozycyjnej uwzględnione zostały ćwiczenia z zakresu podstawowych pojęć kompozycyjnych takich jak: rytmy czasoprzestrzenne, kontrast i analogia, skala, kombinatoryka elementów. Zajęcia bazują na indywidualnej ekspresji autora z drugiej strony poszerzają jego świadomość budowania formy.
 
dr Ewa-Maria Śmigielska zajmuje się rysunkiem, rzeźbą, video, instalacją oraz scenografią. Uczy w Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn dla I Roku – Pracownia R1, gdzie wprowadza studentów w problematykę kształtowania i oddziaływania form w przestrzeni.
 
Na zajęcia prosimy przygotować:
brystol 70×100 cm trzy arkusze, kartki A3, nożyczki, nóż do papieru, klej, drucik lub żyłka, kombinerki do cięcia drutu, spinacze do papieru, taśmy klejące.