Kurs dla PRODUKTU – pakiet 3

Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej od 27 marca do 20 kwietnia 2021


27 marca 2021, godz: 10.00

Rysunek produktu przemysłowego
st. wyk. Jacek Surawski, ad. Dominik Głąb
Wykład + ćwiczenia + korekty

 

Kurs będzie składał się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmie wykład z wybranej technologii przemysłowej wraz z omówieniem produktów wykonanych w tej technologii. Prowadzący podczas wykładu zwróci przede wszystkim uwagę słuchaczy na strukturę omawianych produktów, wymagane cechy ergonomiczne oraz funkcjonalne. 

W części praktycznej uczestnicy otrzymają zadanie polegające na zaprojektowaniu przedmiotu, wykonywanego we wcześniej omówionej technologii, przy uwzględnieniu jej wymagań. W tym celu uczestnicy będą potrzebowali następujących narzędzi: papier, długopis oraz flamastry. Efektem tej pracy będzie szkic, który zostanie przeanalizowany i omówiony przez prowadzącego zajęcia.

Mgr Jacek Surawski absolwent Wydziału Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP. Wykłada na warszawskiej ASP. Pracuje jako projektant wzornictwa, wykonuje również parce z zakresu grafiki i ilustracji użytkowej.
Zobacz więcej o prowadzącym

Dr Dominik Głąb absolwent Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie. Stanowisko adiunkta w Katedrze Podstaw Projektowania łączy z pracą senior designera w studiu projektowym Kaniewski Design. Prowadzi tam projekty związane z transportem, architekturą , automatami do sprzedaży, meblami oraz naczyniami ceramicznymi.
Zobacz więcej o prowadzącym

Zobacz więcej o pracowni

Na zajęcia prosimy przygotować:
kartki A3, długopis, flamastry, ołówki, gumkę

 


10 kwietnia 2021, godz: 10.00

Podstawy projektowania
ad. Robert Pludra
Wykład + ćwiczenia + korekty

 

Podczas zajęć będzie można dowiedzieć się jakich kandydatów szukamy, czyli jakiego rodzaju wrażliwość, wiedzę i umiejętności powinien mieć naszym zdaniem przyszły student Wydziału Wzornictwa. A także jakiego rodzaju zadania projektowego do teczki należy się spodziewać i jak podejść do formułowania odpowiedzi:
– jakimi środkami się posługiwać przy realizacji projektu ?
– jak opisać ideę ?
– jak najlepiej ją zaprezentować ?

Dr Robert Pludra jest projektantem i wykładowcą, zajmuje się też designem społecznym i prowadzeniem warsztatów o tematyce projektowej. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w latach 2016-2019 pełnił funkcję prodziekana, a od roku 2020 jest Kierownikiem Katedry.
Zobacz więcej o prowadzącym

Zobacz więcej o pracowni

Na zajęcia prosimy przygotować:
kartki A3, ołówki, cienkopisy, flamastry, gumkę, nożyczki, nóż do papieru, taśmę klejącą, klej, linijkę, ekierki, cyrkiel

 


17 kwietnia 2021, godz: 10.00

Malarstwo
ad. Mikołaj Chylak
Ćwiczenia + korekty

 

Uczestnikom kursu na tydzień przed zajęciami zostaną przesłane zadania malarskie do wykonania w domu.  Zajęcia rozpocznie krótkie wprowadzenie dotyczące tematu malarstwa na egzaminach wstępnych, podczas studiów na Wydziale Wzornictwa oraz w pracy projektanta. Następnie przeprowadzona zostanie zbiorowa korekta dotycząca wykonanych wcześniej zadań oraz wybranych przez uczestnika kursu prac malarskich (nie więcej niż 3). 
Technika: farby akrylowe, olejne lub tempery
Format: dowolny. W miarę możliwości, wskazane jest przymierzyć się do formatu egzaminacyjnego (100×70 cm)

Dr Mikołaj Chylak artysta wizualny. Prowadzi Pracownię Malarstwa i Rysunku na Wydziale Wzornictwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Specjalizuje się w malarstwie, sitodruku, a także tworzy wizualizacje do koncertów muzyki współczesnej. Swoje obrazy pokazywał na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, a także na kilkunastu wystawach indywidualnych, w kraju i za granicą. W roku 2018 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2019 na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie obronił pracę doktorską „Atlas jako zbiór i podróż”.

Zobacz więcej o prowadzącym

Zobacz więcej o pracowni

Na zajęcia prosimy przygotować:
brystole 70×100 cm trzy arkusze, farby plakatowe lub tempery lub akryle, pędzle, naczynia na wodę, paletę, klipsy do papieru lub pinezki

 


24 kwietnia 2021, godz: 10.00

Projektowanie w przestrzeni
ad. Paweł Grobelny
Wykład + ćwiczenia + korekty

 

Zajęcia rozpoczną się krótkim wykładem wprowadzającym dotyczącym projektowania dla przestrzeni publicznej. Ćwiczenia będą miały charakter rysunkowy dotyczący budowania relacji między przedmiotami w przestrzeni. W krótkich ćwiczeniach rysunkowych będzie można się posłużyć perspektywą lub aksonometrią.

Dr Paweł Grobelny projektant i kurator wystaw. Projektuje głównie dla przestrzeni publicznej – jego realizacje znajdują się m.in. w Brukseli, Paryżu, Strasburgu, Budapeszcie i Szanghaju. Od 2015 roku prowadzi Pracownię Projektowania na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie, w której podejmowane są głównie tematy związane z projektowaniem przestrzeni publicznej.
Zobacz więcej o prowadzącym

Zobacz więcej o pracowni

Na zajęcia prosimy przygotować:
kartki A3, ołówki, cienkopisy lub żelopisy, kolorowe flamastry różnej grubości, linijkę, ekierkę, cyrkiel, gumkę