Kurs dla PRODUKTU – pakiet 2

Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej od 27 lutego do 20 marca 2021

 


27 lutego 2021, godz: 10.00

Kompozycja
ad. Magdalena Małczyńska-Umeda,
as. Jakub Jezierski
Wykład + ćwiczenia + korekty

 

Zajęcia rozpoczną się prezentacją wprowadzającą zagadnienia z zakresu komunikacji wizualnej. Ćwiczenia warsztatowe będą rozwijać umiejętności komponowania tekstu i obrazu w przestrzeni 2d. Podstawy z zakresu typografii mogą być pomocne w prawidłowym zaprezentowaniu materiałów w teczce elektronicznej wymaganej w procesie rekrutacji.

Dr Magdalena Małczyńska-Umeda Specjalizuje się w projektowaniu informacji wizualnej, a w szczególności przedstawień danych liczbowych, diagramów i modeli. Na co dzień prowadzi aktywną działalność projektową w StoryVisio.
Zobacz więcej o prowadzącej

Mgr Jakub Jezierski specjalizuje się w projektowaniu prasowym, edytorskim i typografii. Oprócz współpracy z dużymi wydawnictwami tj. Bonnier Media i G+J, w swoim portfolio ma projekty dla Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Teatru Nowego, Teatru Studio, Narodowego Instytutu Audiowizualnego i Instytutu Adama Mickiewicza.
Zobacz więcej o prowadzącym

Zobacz więcej o pracowni

Na zajęcia prosimy przygotować: 
komputer z dostępem do internetu i do narzędzi Google.

 


6 marca 2021, godz: 10.00

Projektowanie (struktury)
ad. Daniel Zieliński
Wykład + ćwiczenia + korekty

 

Zajęcia między innymi wyjaśnią czym są struktury, jak je tworzyć i wykorzystywać w celu szczególnego zastosowania materiałów, a także wzmocnienia walorów artystycznych projektu.

Dr hab. Daniel Zieliński projektant wzornictwa, ukończył Wydział Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie w roku 1997, w roku 2010 obronił doktorat. Pracuje jako adiunkt na tymże wydziale, jako niezależny projektant (freelancer) i artysta. Specjalizuje się w projektowaniu produktu, głównie urządzeń elektronicznych.
Zobacz więcej o prowadzącym
Zobacz więcej o pracowni

Na zajęcia prosimy przygotować: 
kartki A3, ołówki, cienkopisy, flamastry, papierowe słomki do napojów 40-50 sztuk, gumkę, nożyczki, nóż do papieru, taśmy klejące, kleje

 


13 marca 2021, godz: 10.00

Rysunek
ad. Mikołaj Chylak
Ćwiczenia + korekty

 

Uczestnikom kursu na tydzień przed zajęciami zostaną przesłane zadania rysunkowe do wykonania w domu.  Zajęcia rozpocznie krótkie wprowadzenie dotyczące tematu rysunku na egzaminach wstępnych, podczas studiów na Wydziale Wzornictwa oraz w pracy projektanta. Następnie przeprowadzona zostanie zbiorowa korekta dotycząca wykonanych zadań oraz wybranych przez uczestnika kursu prac rysunkowych (nie więcej niż 3). 
Technika: dowolna technika rysunkowa (węgiel, ołówek, flamaster, tusz, pastela etc)
Format: dowolny. W miarę możliwości, wskazane jest przymierzyć się do formatu egzaminacyjnego (100×70 cm)

Dr Mikołaj Chylak artysta wizualny. Prowadzi Pracownię Malarstwa i Rysunku na Wydziale Wzornictwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Specjalizuje się w malarstwie, sitodruku, a także tworzy wizualizacje do koncertów muzyki współczesnej. Swoje obrazy pokazywał na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, a także na kilkunastu wystawach indywidualnych, w kraju i za granicą. W roku 2018 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2019 na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie obronił pracę doktorską „Atlas jako zbiór i podróż”.
Zobacz więcej o prowadzącym

Zobacz więcej o pracowni

Na zajęcia prosimy przygotować:
brystol 70×100 cm trzy arkusze, ołówki, węgiel rysunkowy, pastele itp., klipsy do papieru lub pinezki

 


20 marca 2021, godz: 10.00

Podstawy projektowania
st. wyk. Tomasz Januszewski, as. Jan Buczek
Wykład + ćwiczenia + korekty

 

Na zajęciach zostaną podjęte następujące aktywności:
– wyjaśnienie podstawowego procesu projektowego: rozpoznanie > analiza > synteza
– omówienie poprzednio wydanych egzaminacyjnych zadań projektowych
– jedno krótkie ćwiczenie kreatywne
– jedno zadanie projektowe wraz z bieżącymi korektami
– pytania i odpowiedzi

Mgr Tomasz Januszewski absolwent Warszawskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Od 1980 roku – prowadzący zajęcia na ukończonym przez siebie wydziale. Współwłaściciel pracowni projektowej “Studio Program”. Autor i współautor kilkudziesięciu projektów wzorniczych, w większości wdrożonych do produkcji.
Zobacz więcej o prowadzącym

 
Mgr Jan Buczek absolwent Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania wzornictwem na kierunku Design Management w Szkole Głównej Handlowej oraz Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.
Na zajęcia prosimy przygotować:
brystol 70×100 cm, kartki A3, ołówki,  cienkopisy, flamastry, gumkę, nożyczki, nóż do papieru, taśmę klejącą, klej, ew. zszywacz  biurowy