Kurs dla PRODUKTU – pakiet 1

Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej od 29 stycznia – 26 lutego 2022

 


29 stycznia 2022, godz: 10.00

WYKŁAD: Wzornictwo – podstawowe pojęcia, zagadnienia i konteksty
prof. zwycz. Wojciech Wybieralski
2 godziny wykładu online

 

 

Wykład stanowi ogólne wprowadzenie do projektowania wzorniczego i obejmuje: zagadnienia projektowania ogólnego / zagadnienia projektowania produktu / zagadnienia projektowania komunikacji wizualnej i opakowań / zagadnienia wzajemnych relacji w/wym. zagadnień oraz do przestrzeni urbanistycznej, architektonicznej i wnętrz.

Wojciech Wybieralski zajmuje się projektowaniem produktu (z różnych obszarów użytkowych oraz techniki ). Prowadzi Pracownię Projektowania Produktu w Katedrze Projektowania.  Proces dydaktyczny  obejmuje zagadnienia użytkowe – FUNKCJĘ, plastyczne – FORMA, ich odbiór ESTETYKA, w relacji do TECHNIKI (konstrukcja i technologia), EKONOMII i RYNKU oraz konsekwencji CYWILIZACYJNYCH projektowania i produkcji. Dydaktykę prowadzi w oparciu o własną praktykę projektową i realizacyjną. Zajmuje się wiedzą o projektowaniu.
Zobacz więcej o prowadzącym
Zobacz więcej o pracowni

 


29 stycznia 2022, godz: 12.00

WYKŁAD: Cele współczesnego wzornictwa
ad. Józef Mrozek
2 godziny wykładu z prezentacją slajdów

online

 

Wykład obejmuje następujące problemy: relacje wzornictwa ze sztukami pięknymi / relacje wzornictwa z kulturą, techniką, naukami humanistycznymi, społecznymi, semantyką, etc. / podstawowe pojęcia i definicje współczesnego wzornictwa (designu) / omówienie zasadniczych problemów podejmowanych przez projektantów: funkcja (w tym ergonomia), technologia, rynek, tożsamość kulturowa, problematyka społeczna, ekologia, etc.

dr Józef Mrozek jest historykiem sztuki i wzornictwa. Od 1978 roku wykłada w Akademii Sztuk Pięknych, w latach 2006-17 był kierownikiem Katedry Historii i Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa. Był też wykładowcą na wielu uczelniach zagranicą (w Wlk. Brytanii i w USA). Jest autorem licznych artykułów na temat historii i teorii projektowania.
Zobacz więcej o prowadzącym

 


5 lutego 2022, godz: 10.00

Ćwiczenia konstrukcyjne i podanie projektu
st. wyk. Jerzy Szaniawski,  as. Zuzanna Łąpieś
Wykład + ćwiczenia + korekty

zajęcia online

 
 
Poza omówieniem zasad rysunku technicznego oraz produktowego pokazującego bryłę i konstrukcję, zajęcia obejmą również zagadnienia z obszaru budowania wizualnej narracji niezbędnej do przedstawienia koncepcji zadania projektowego do teczki oraz przeprowadzenia autoprezentacji. Kandydaci dowiedzą się z jakich elementów powinno składać się czytelne podanie projektu i jak ilustrować, zamiast opisywać idee.
 
mgr Zuzanna Łąpieś projektantka, ilustratorka i wykładowczyni. Absolwentka Wydziału Wzornictwa, od 2013 prowadzi razem z Jurkiem Szaniawskim Pracownię Technik Prezentacyjnych w Katedrze Podstaw Projektowania.
Zobacz więcej o prowadzącej
 
mgr Jerzy Junosza-Szaniawski zajmuję się rysunkiem, grafiką reklamową i wydawniczą, wystawiennictwem, identyfikacją wizualną, liternictwem oraz projektowaniem opakowań, projektowaniem zabawek, mebli i oświetlenia.
Zobacz więcej o prowadzącym
 
Na zajęcia prosimy przygotować: 
ołówki, cienkopisy, flamastry, gumkę, linijki, kartki A3 i A4

 


12 lutego 2022, godz: 10.00

Rysunek
ad. Mikołaj Chylak
Ćwiczenia + korekty

zajęcia online

 

Uczestnikom kursu na tydzień przed zajęciami zostaną przesłane zadania rysunkowe do wykonania w domu.  Zajęcia rozpocznie krótkie wprowadzenie dotyczące tematu rysunkowego na egzaminach wstępnych, podczas studiów na Wydziale Wzornictwa oraz w pracy projektanta. Następnie przeprowadzona zostanie zbiorowa korekta dotycząca wykonanych wcześniej zadań oraz wybranych przez uczestnika kursu prac rysunkowych (nie więcej niż 3). 
Format: dowolny. W miarę możliwości, wskazane jest przymierzyć się do formatu egzaminacyjnego (100×70 cm)

Dr Mikołaj Chylak artysta wizualny. Prowadzi Pracownię Malarstwa i Rysunku na Wydziale Wzornictwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Specjalizuje się w malarstwie, sitodruku, a także tworzy wizualizacje do koncertów muzyki współczesnej. Swoje obrazy pokazywał na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, a także na kilkunastu wystawach indywidualnych, w kraju i za granicą. W roku 2018 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2019 na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie obronił pracę doktorską „Atlas jako zbiór i podróż”.

Zobacz więcej o prowadzącym
Zobacz więcej o pracowni

Na zajęcia prosimy przygotować:
ołówki, węgiel rysunkowy, pastele itp., klipsy do papieru lub pinezki, brystol 70×100 cm trzy arkusze

 


26 lutego 2022, godz: 10.00

Modelowanie
st. wyk. Jerzy Wojtasik, as. Jan Buczek
Wykład + ćwiczenia + korekty

zajęcia online
 
 
Zajęcia z modelowania zaznajamiają przyszłych studentów z najprostszymi technikami szybkiego makietowania. Głównym materiał, w który będziemy pracować to papier. Przedstawimy Wam najważniejsze zasady związane w jego obróbką i bezpieczną pracą narzędziami.
 
st. wyk. Jerzy Wojtasik absolwent Warszawskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Od 1980 roku – prowadzący zajęcia na ukończonym przez siebie wydziale. 
Zobacz więcej o prowadzącym
 
as. Jan Buczek absolwent Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania wzornictwem na kierunku Design Management w Szkole Głównej Handlowej oraz Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.
Na zajęcia prosimy przygotować:
ołówki, cienkopisy, flamastry, gumkę, nożyczki, nóż do papieru , taśmę klejącą, kleje, zszywacz  biurowy, brystol 70×100 cm