Kurs dla PRODUKTU – pakiet 1

Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej od 30 stycznia – 20 lutego 2021

 


30 stycznia 2021, godz: 10.00

WYKŁAD: Wzornictwo – podstawowe pojęcia, zagadnienia i konteksty
prof. zwycz. Wojciech Wybieralski
2 godziny wykładu

 

Wykład stanowi ogólne wprowadzenie do projektowania wzorniczego i obejmuje: zagadnienia projektowania ogólnego / zagadnienia projektowania produktu / zagadnienia projektowania komunikacji wizualnej i opakowań / zagadnienia wzajemnych relacji w/wym. zagadnień oraz do przestrzeni urbanistycznej, architektonicznej i wnętrz.

Wojciech Wybieralski zajmuje się projektowaniem produktu (z różnych obszarów użytkowych oraz techniki ). Prowadzi Pracownię Projektowania Produktu w Katedrze Projektowania.  Proces dydaktyczny  obejmuje zagadnienia użytkowe – FUNKCJĘ, plastyczne – FORMA, ich odbiór ESTETYKA, w relacji do TECHNIKI (konstrukcja i technologia), EKONOMII i RYNKU oraz konsekwencji CYWILIZACYJNYCH projektowania i produkcji. Dydaktykę prowadzi w oparciu o własną praktykę projektową i realizacyjną. Zajmuje się wiedzą o projektowaniu.
Zobacz więcej o prowadzącym
Zobacz więcej o pracowni

 


30 stycznia 2021, godz: 12.00

WYKŁAD: Cele współczesnego wzornictwa
ad. Józef Mrozek
2 godziny wykładu z prezentacją slajdów

 

Wykład obejmuje następujące problemy: relacje wzornictwa ze sztukami pięknymi / relacje wzornictwa z kulturą, techniką, naukami humanistycznymi, społecznymi, semantyką, etc. / podstawowe pojęcia i definicje współczesnego wzornictwa (designu) / omówienie zasadniczych problemów podejmowanych przez projektantów: funkcja (w tym ergonomia), technologia, rynek, tożsamość kulturowa, problematyka społeczna, ekologia, etc.

dr Józef Mrozek jest historykiem sztuki i wzornictwa. Od 1978 roku wykłada w Akademii Sztuk Pięknych, w latach 2006-17 był kierownikiem Katedry Historii i Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa. Był też wykładowcą na wielu uczelniach zagranicą (w Wlk. Brytanii i w USA). Jest autorem licznych artykułów na temat historii i teorii projektowania.
Zobacz więcej o prowadzącym

 


6 lutego 2021, godz: 10.00

Ćwiczenia konstrukcyjne
st. wyk. Jerzy Szaniawski,  as. Zuzanna Łąpieś
Wykład + ćwiczenia + korekty
 
 
 
Poza omówieniem zasad rysunku technicznego oraz produktowego pokazującego bryłę i konstrukcję, zajęcia obejmą również zagadnienia z obszaru budowania wizualnej narracji niezbędnej do przedstawienia koncepcji zadania projektowego do teczki oraz przeprowadzenia autoprezentacji. Kandydaci dowiedzą się z jakich elementów powinno składać się czytelne podanie projektu i jak ilustrować, zamiast opisywać idee.
 
mgr Zuzanna Łąpieś projektantka, ilustratorka i wykładowczyni. Absolwentka Wydziału Wzornictwa, od 2013 prowadzi razem z Jurkiem Szaniawskim Pracownię Technik Prezentacyjnych w Katedrze Podstaw Projektowania.
Zobacz więcej o prowadzącej
 
mgr Jerzy Junosza-Szaniawski zajmuję się rysunkiem, grafiką reklamową i wydawniczą, wystawiennictwem, identyfikacją wizualną, liternictwem oraz projektowaniem opakowań, projektowaniem zabawek, mebli i oświetlenia.
Zobacz więcej o prowadzącym
 
Na zajęcia prosimy przygotować: 
kartki A3 i A4, ołówki, cienkopisy, flamastry, gumkę, linijki, ekierki, cyrkiel.

 

 


13 lutego 2021, godz: 10.00

Modelowanie
st. wyk. Jerzy Wojtasik, as. Jan Buczek
Wykład + ćwiczenia + korekty
 
 
 
Zajęcia z modelowania zaznajamiają przyszłych studentów z najprostszymi technikami szybkiego makietowania. Głównym materiał, w który będziemy pracować to papier. Przedstawimy Wam najważniejsze zasady związane w jego obróbką i bezpieczną pracą narzędziami.
 
st. wyk. Jerzy Wojtasik absolwent Warszawskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Od 1980 roku – prowadzący zajęcia na ukończonym przez siebie wydziale. 
Zobacz więcej o prowadzącym
 
as. Jan Buczek absolwent Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania wzornictwem na kierunku Design Management w Szkole Głównej Handlowej oraz Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.
Na zajęcia prosimy przygotować:
brystol 70×100 cm, kartki A3, ołówki, cienkopisy, flamastry, gumkę, nożyczki, nóż do papieru, taśmę klejącą, klej ew. zszywacz biurowy

 


20 lutego 2021, godz: 10.00

RZEŹBA
ad. Ewa Śmigielska
ćwiczenia + korekty

 

Kurs wprowadza przyszłych studentów w problematykę kształtowania i oddziaływania form w przestrzeni. W części rzeźbiarskiej uwzględnione zostały ćwiczenia z konstrukcji, kształtowania bryły. W części kompozycyjnej uwzględnione zostały ćwiczenia z zakresu podstawowych pojęć kompozycyjnych takich jak: rytmy czasoprzestrzenne, kontrast i analogia, skala, kombinatoryka elementów. Zajęcia bazują na indywidualnej ekspresji przyszłego studenta z drugiej strony poszerzają jego świadomość budowania formy.
 
dr Ewa-Maria Śmigielska zajmuje się rysunkiem, rzeźbą, video, instalacją oraz scenografią. Uczy w Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn dla I Roku – Pracownia R1, gdzie wprowadza studentów w problematykę kształtowania i oddziaływania form w przestrzeni.
 
Na zajęcia prosimy przygotować:
brystol 70×100 cm trzy arkusze, kartki A3, nożyczki, nóż do papieru, klej, drucik lub żyłka, kombinerki do cięcia drutu, spinacze do papieru, taśmy klejące.