Kurs dla MODY – pakiet 1

Projektowanie Ubioru od 30 stycznia do 20 lutego 2021

 


30 stycznia 2021, godz: 10.00

WYKŁAD: Historia mody
dr Aleksandra Jatczak-Repeć
Wykład

 

Wykład wprowadza przyszłych studentów w problematykę zagadnień związanych z historią i teorią mody. Spotkanie pozwoli zrozumieć czym jest fenomen mody, jak historycznie się kształtował jej obraz i jak stawał się tematem badawczym. Duży nacisk położony zostanie na analizę mody w kontekście sztuki.
 
Dr Aleksandra Jatczak-Repeć jest doktorem nauk humanistycznych, historyczką mody i sztuki, absolwentką Instytutu Historii Sztuki UW.
Od 2010 roku prowadzi pracownię Historii i Teorii Mody w Katedrze Mody Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, inicjuje interdyscyplinarne warsztaty i realizuje projekty międzyinstytucjonalne. 
Zobacz więcej o prowadzącej
 

6 lutego 2021, godz: 10.00

WYKŁAD: Konstrukcja odzieży i wyobraźnia przestrzenna
wyk. Katarzyna Koperczak
Wykład

 

Kurs wprowadza przyszłych studentów w problematykę zagadnień związanych z wyobraźnią przestrzenną w kontekście konstrukcji odzieży i projektowania ubioru. Spotkanie pozwoli zrozumieć w jaki sposób z trójwymiarowej bryły ludzkiej, przenieść wymiary na dwuwymiarową płaszczyznę jaka jest forma konstrukcyjna. Nacisk położony zostanie na terminologię, technologię produkcji ubioru/kostiumu w kontekście jego przeznaczenia.
 
Mgr Katarzyna Koperczak miłośniczka konstrukcji, kostiumów teatralnych i sztuki, absolwentka Instytutu Sztuki UŚ. Od 2010 roku prowadzi pracownię Konstrukcji i Technologii Ubioru w Katedrze Mody Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gościnnie prowadzi wykłady na Wydziale Scenografii. Koordynuje produkcje kostiumów w Operze na Zamku w Szczecinie, współpracuje m.in. z Teatrem Ateneum w Warszawie, Instytutem Teatralnym w Warszawie, Operą Śląska w Bytomiu, Teatrem Nowy w Krakowie.
 

13 lutego 2021, godz: 10.00

Projektowanie ubioru / Fashion design
wyk. Damien Fredriksen Ravn
Wykład + ćwiczenia + korekty

 

The fashion design course introduces future students to the development of a collection centred around the understanding of the crucial link between our past and our future. During our online lecture, we will emphasise on the importance of structure and coherency between garments and silhouettes, and the different aspects that makes a fashion collection come together as one complete work.

Damien Ravn has a Master in Fashion Design from the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp and he has been teaching at the Warsaw Fine Arts Academy’s Fashion Department since its creation, being fashion design teacher of the 3rd year since 2013. Damien’s work has been featured in magazines and publications around the world, among others American, Italian, French and Chinese Vogue, and he has been awarded coveted prizes for his work, among others the ELLE Style Awards for the New Nordic Talent of the Year.

Please prepare for the classes:
drawing equipment plus materials from your home to develop a sculptural translation of a given topic, e.g. fabric, paper, plastic bags, aluminium foil, tape, string, glue, etc.

 


20 lutego 2021, godz: 10.00

Podstawy projektowania – struktury
st. wyk. Janusz Noniewicz
Wykład + ćwiczenia + korekty

 

W ramach kursu przygotowawczego omówimy i wykonamy ćwiczenia przygotowujące do wykonania zadania z projektowania mody na egzaminie wstępnym: omówimy przykładowe tematy, sposoby ich rozumienia i interpretacji: będziemy ćwiczyć umiejętność krótkiego zapisywania własnego rozwinięcia tematu i umiejętności korzystania z tych zapisków w trakcie realizacji zadania; będziemy szukać sposobów jak zapisać własne rozumienie tematu w rysunkach, jak rozwinąć potem te rysunki na projekty o charakterze modowym. Omówimy i przećwiczymy różne drogi poszukiwań inspiracji i spróbujemy skorzystać z różnych ich źródeł. Zastanowimy się nad obecnością inspiracji w projekcie – poszukamy dróg i sposobów ich cytowania i przekształcania.

Mgr Janusz Noniewicz założyciel, twórca programu i kierownik Katedry Mody Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie
Zobacz więcej o prowadzącym

Na zajęcia prosimy przygotować:
papier, narzędzia do pisania i rysowania, nożyczki, klej, dowolne materiały do tworzenia kolaży.