Kontakty

Adres korespondencyjny:
WYDZIAŁ WZORNICTWA
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
ul. Myśliwiecka 8
00–459 Warszawa
centrala : +48 22 629 40 45

zobacz jak dojechać

Dziekanat:
+48 22 628 16 23
+48 22 629 40 45 wew. 21
dziekanat.wwp(at)asp.waw.pl

Sprawy studenckie:
Anita Bednarkiewicz
+48 22 629 40 45 wew. 32
anita.bednarkiewicz@asp.waw.pl

Sprawy dotyczące pedagogów, pracowników, zleceń, umów:
Iwonna Cyrulińska
+48 22 629 40 45 wew. 32
iwona.cyrulinska@asp.waw.pl

Prodziekan ds. studenckich:
dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz, profesor ASP
mail: agnieszka.roznowska@asp.waw.pl

Sprawy naukowe i projekty badawczo-rozwojowe:
Pełnomocnik Dziekana ds. naukowych, dr hab. Magdalena Kochanowska
mail: magdalena.kochanowska@asp.waw.pl

Organizacja wystaw i konkursów dla studentów:
mgr Maciej Stefański
mail: maciej.stefanski@asp.waw.pl

Sprawy dotyczące budynku:
p.o. Kierownika Obiektu, Hanna Połaska
+48 504 108 311
hanna.polaska@asp.waw.pl

Przewodniczący Samorządu Studenckiego:
Pola Śpiewankiewicz
mail: wzornictwo.samorzad@asp.waw.pl