Kierownictwo Wydziału

Dziekan
dr hab. Grzegorz Niwiński, prof. ASP
grzegorz.niwinski(at)asp.waw.pl

Prodziekan ds studenckich
dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz
agnieszka.roznowska(at)asp.waw.pl

Prodziekan ds kształcenia
dr hab. Magda Kochanowska
magda.kochanowska(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Podstaw Projektowania
dr Robert Pludra
robert.pludra(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Projektowania
prof. Michał Stefanowski
michal.stefanowski(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Mody
mgr Janusz Noniewicz
janusz.noniewicz(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby
dr hab. Jarosław Kozakiewicz
jaroslaw.kozakiewicz(at)asp.waw.pl

Kierowniczka Katedry Historii i Teorii Dizajnu
dr Agata Szydłowska
agata.szydlowska(at)asp.waw.pl