Kierownictwo Wydziału

Dziekan
prof. Grzegorz Niwiński
grzegorz.niwinski@asp.waw.pl

Prodziekan ds studenckich
dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz, prof. ASP
agnieszka.roznowska@asp.waw.pl

Prodziekan ds kształcenia
dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP
magda.kochanowska@asp.waw.pl

Kierownik Katedry Podstaw Projektowania
dr Robert Pludra
robert.pludra@asp.waw.pl

Kierownik Katedry Projektowania
prof. Michał Stefanowski
michal.stefanowski@asp.waw.pl

Kierowniczka (p.o.) Katedry Mody
dr Aleksandra Jatczak-Repeć
aleksandra.jatczak@asp.waw.pl

Kierownik Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby
dr Mikołaj Chylak
mikolaj.chylak@asp.waw.pl

Kierowniczka Katedry Historii i Teorii Dizajnu
dr Agata Szydłowska
agata.szydlowska@asp.waw.pl