Kierownictwo Wydziału

Dziekan
dr hab. Grzegorz Niwiński, prof. ASP
grzegorz.niwinski(at)asp.waw.pl

Prodziekan ds studenckich
dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz
agnieszka.roznowska(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Podstaw Projektowania
dr Robert Pludra
robert.pludra(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Projektowania
prof. Michał Stefanowski
michal.stefanowski(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Mody
mgr Janusz Noniewicz
janusz.noniewicz(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby
dr hab. Jarosław Kozakiewicz
jaroslaw.kozakiewicz(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Historii i Teorii Dizajnu
dr Agata Szydłowska
agata.szydlowska(at)asp.waw.pl