Kierownictwo Wydziału

Dziekan
prof. Ksawery Piwocki
dziekanat.wwp(at)asp.waw.pl

Prodziekan ds studenckich
dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz
agnieszka.roznowska(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Podstaw Projektowania
dr hab. Grzegorz Niwiński
grzegorz.niwinski(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Projektowania
prof. Michał Stefanowski
michal.stefanowski(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Mody
mgr Janusz Noniewicz
janusz.noniewicz(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby
prof. Wiktor Gutt
wiktor.gutt(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Historii i Teorii Dizajnu
dr Magda Kochanowska
magdalena.kochanowska(at)asp.waw.pl