Kierownictwo Wydziału

Dziekan
prof. Grzegorz Niwiński
grzegorz.niwinski(at)asp.waw.pl

Prodziekan ds studenckich
dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz, prof. ASP
agnieszka.roznowska(at)asp.waw.pl

Prodziekan ds kształcenia
dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP
magda.kochanowska(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Podstaw Projektowania
dr Robert Pludra
robert.pludra(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Projektowania
prof. Michał Stefanowski
michal.stefanowski(at)asp.waw.pl

Kierowniczka (p.o.) Katedry Mody
dr Aleksandra Jatczak-Repeć
aleksandra.jatczak(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby
dr hab. Jarosław Kozakiewicz, prof. ASP
jaroslaw.kozakiewicz(at)asp.waw.pl

Kierowniczka Katedry Historii i Teorii Dizajnu
dr Agata Szydłowska
agata.szydlowska(at)asp.waw.pl