Kierownictwo Wydziału

Dziekan
prof. Ksawery Piwocki
dziekanat.wwp(at)asp.waw.pl

Prodziekan ds studenckich
prof. Wojciech Małolepszy
wojciech.malolepszy(at)asp.waw.pl

Prodziekan ds naukowych i organizacyjnych
dr Robert Pludra
robert.pludra(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Podstaw Projektowania
dr hab. Grzegorz Niwiński
grzegorz.niwinski(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Projektowania
prof. Michał Stefanowski
michal.stefanowski(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Mody
mgr Janusz Noniewicz
janusz.noniewicz(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby
prof. Wiktor Gutt
wiktor.gutt(at)asp.waw.pl

Kierownik Katedry Historii i Teorii Dizajnu
dr Magda Kochanowska
magdalena.kochanowska(at)asp.waw.pl