Kierownictwo Wydziału

Dziekan
prof. Grzegorz Niwiński
grzegorz.niwinski@asp.waw.pl

Prodziekan ds studenckich
dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz, prof. Uczelni
agnieszka.roznowska@asp.waw.pl

Prodziekan ds kształcenia
dr hab. Magda Kochanowska, prof. Uczelni
magda.kochanowska@asp.waw.pl

Kierownik Katedry Podstaw Projektowania
dr Jan Buczek
jan.buczek@asp.waw.pl

Kierownik Katedry Projektowania
prof. Michał Stefanowski
michal.stefanowski@asp.waw.pl

Kierownik Katedry Mody
dr Janusz Noniewicz
janusz.noniewicz@asp.waw.pl

Kierownik Katedry Praktyk Artystycznych
dr Mikołaj Chylak
mikolaj.chylak@asp.waw.pl

Kierowniczka Katedry Teorii Designu
dr Agata Szydłowska
agata.szydlowska@asp.waw.pl