Katedra Teorii Designu


Kierowniczka: dr Agata Szydłowska adiuntka
Pracownicy: dr Karolina Dudek adiuntkadr hab. Magda Kochanowska prof. ASP, mgr Romuald Demidenko, mgr Michał Grzegorzek, dr Józef A. Mrozek profesor emeritus,


Katedra Teorii Designu jest jednostką dydaktyczno-badawczą w działającą w strukturze Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Do jej celów należy: nauczanie w zakresie historii, teorii i krytyki projektowania za pośrednictwem wykładów, seminariów i warsztatów, opieka nad teoretycznymi pracami dyplomowymi, konsultacje oraz organizacja wystaw. Wszyscy pracownicy Katedry prowadzą własne prace badawcze z zakresu historii, teorii i krytyki designu. Prace te są publikowane.

Zadania Katedry:

  • podejmowanie refleksji nad projektowaniem w kontekście historycznym i współczesnym,
  • poddawanie krytycznej analizie teoretycznych, historycznych, filozoficznych i społecznych problemów związanych z praktyką projektowania,
  • rozwijanie zrozumienia tego, jak projektowanie może reagować na zmiany zachodzące w XXI wieku,
  • analizowanie roli projektanta obecnie oraz tworzenie scenariuszy przewidujących jego rolę w przyszłości,
  • analizowanie kulturowych, społecznych, politycznych i ekologicznych konsekwencji projektowania obiektów, miejsc, sytuacji i systemów,
  • dążenie do interdyscyplinarnego podejścia w oparciu o współpracę z wybitnymi specjalistami działającymi w takich dziedzinach, jak filozofia, antropologia, socjologia, a także nauki ścisłe, humanistyczne i społeczne.

 

ZAJĘCIA DLA KURSU LICENCJACKIEGO


Słownik designu

Prowadzący: dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP


Historia wzornictwa

Prowadząca: dr Agata Szydłowska, adiuntka


Podstawy badań w procesie projektowania

Prowadząca: dr Karolina Dudek adiuntka


Projektowanie współczesne

Prowadząca: dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP


Wiedza o zawodzie

Prowadząca: dr Karolina Dudek, adiuntka


 

ZAJĘCIA DLA KURSU MAGISTERSKIEGO


Seminarium dyplomowe (od roku akad. 2022-23)

Prowadzący: dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP, dr Agata Szydłowska, adiuntka, dr Karolina Dudek, adiuntka


Teoria designu

Prowadząca: dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP


Design i kultura

Prowadząca: dr Agata Szydłowska, adiuntka


Wyzwania Współczesności

Koordynatorzy: dr Józef A. Mrozek profesor emeritus, dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASPdr Agata Szydłowska, adiuntka dr Karolina Dudek, adiuntka


Zarządzanie designemProjektowanie marki

Prowadzący: dr Karolina Dudek, adiuntka


Wsparcie w realizacji zajęć:
Obszar zawodowy i Platformy projektowe


FAIR DESIGN

Katedra jest także organizatorem Międzynarodowej Konferencji Teorii i Krytyki Designu FAIR DESIGN >>> www.fairdesign.asp.waw.pl


Program Publiczny

Od 2022 roku Wydział Wzornictwa realizuje Program Publiczny, którego celem jest opracowywanie i udostępnianie dokumentacji osób studiujących i dydaktycznych związanych z Wydziałem Wzornictwa. Program Publiczny skupia się na planowaniu wydarzeń, wystaw i publikacji we współpracy z osobami związanymi z projektowaniem oraz pokrewnymi dyscyplinami. Celem Programu Publicznego jest także budowanie nowych platform spotkań osób studiujących i dydaktycznych z mieszkańcami Warszawy, w tym także poza siedzibą Wydziału Wzornictwa.

W ramach Programu Publicznego działa ogólnodostępna czytelnia, pozwalająca na korzystanie ze zgromadzonego dotychczas i uzupełnianego księgozbioru i publikacji skupionych wokół wzornictwa, czasopism oraz innego typu publikacji. Program Publiczny udostępnia przechowywane wcześniej w Zakładzie Dokumentacji dokumenty związane z działalnością dydaktyczną Wydziału od roku 1969 oraz prace dyplomowe absolwentów od roku 1963 (zbiory w trakcie opracowywania cyfrowego), zbiór teoretycznych prac dyplomowych.

Kuratorzy: Romuald Demidenko, Michał Grzegorzek
email: romuald.demidenko@asp.waw.plmichal.grzegorzek@asp.waw.pl