Katedra Teorii Designu


Kierowniczka: dr Agata Szydłowska adiunkt
Pracownicy: dr Karolina Dudekdr Magda Kochanowska prof. ASP, mgr Anna Kotyńska, dr Józef A. Mrozek adiunkt, mgr Urszula Szaniawska


Katedra Historii i Teorii Designu jest jednostką dydaktyczno-badawczą w działającą w strukturze Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Do jej celów należy: nauczanie w zakresie historii, teorii i krytyki projektowania za pośrednictwem wykładów, seminariów i warsztatów, opieka nad teoretycznymi pracami dyplomowymi, konsultacje oraz organizacja wystaw. Wszyscy pracownicy Katedry prowadzą własne prace badawcze z zakresu historii, teorii i krytyki designu. Prace te są publikowane.

Zadania Katedry:

  • podejmowanie refleksji nad projektowaniem w kontekście historycznym i współczesnym,
  • poddawanie krytycznej analizie teoretycznych, historycznych, filozoficznych i społecznych problemów związanych z praktyką projektowania,
  • rozwijanie zrozumienia tego, jak projektowanie może reagować na zmiany zachodzące w XXI wieku,
  • analizowanie roli projektanta obecnie oraz tworzenie scenariuszy przewidujących jego rolę w przyszłości,
  • analizowanie kulturowych, społecznych, politycznych i ekologicznych konsekwencji projektowania obiektów, miejsc, sytuacji i systemów,
  • dążenie do interdyscyplinarnego podejścia w oparciu o współpracę z wybitnymi specjalistami działającymi w takich dziedzinach, jak filozofia, antropologia, socjologia, a także nauki ścisłe, humanistyczne i społeczne.

 

ZAJĘCIA DLA KURSU LICENCJACKIEGO


Wstęp do wiedzy o projektowaniu

Prowadzący: dr Józef A. Mrozek, adiunkt


Historia wzornictwa I

Prowadząca: dr Agata Szydłowska, adiunkt


Historia wzornictwa II

Prowadząca: dr Agata Szydłowska, adiunkt


Podstawy badań w procesie projektowania

Prowadząca: dr Karolina Dudek


Projektowanie współczesne

Prowadząca: dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP


Wiedza o zawodzie

Prowadząca: dr Karolina Dudek


 

ZAJĘCIA DLA KURSU MAGISTERSKIEGO


Seminarium dyplomowe “Granice designu”

Prowadzący: dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP, dr Józef A. Mrozek, adiunkt


Seminarium dyplomowe “Design i jedzenie”

Prowadząca: dr Agata Szydłowska, adiunkt
Gość: dr Józef A. Mrozek, adiunkt


Teoria i krytyka designu

Prowadzący: dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP


Design i kultura

Prowadząca: dr Agata Szydłowska, adiunkt


Wyzwania Współczesności

Koordynatorzy: dr Józef A. Mrozek, adiunktdr hab. Magda Kochanowska, prof. ASPdr Agata Szydłowska, adiunkt, dr Karolina Dudek


Badania w procesie projektowym

Prowadzące: dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASPdr Karolina Dudek


Projektowanie marki

Prowadzący: dr hab. Paweł Kowalewski, adiunkt


Zarządzanie designem

Prowadzący: dr Paweł Balcerzak, adiunkt, dr Michał Roszkowski, wykładowcaKonferencja FAIR DESIGN

Katedra jest także organizatorem Międzynarodowej Konferencji Teorii i Krytyki Designu FAIR DESIGN >>> www.fair-design.pl


Zakład Dokumentacji i Biblioteka

W ramach Katedry działają Zakład Dokumentacji i Biblioteka. Biblioteka z ogólnodostępną czytelnią daje wolny dostęp do zgromadzonych tam zbiorów druków zwartych, czasopism oraz innego typu publikacji, które są gromadzone i uzupełniane zgodnie z potrzebami edukacyjnymi Wydziału. W czytelni znajdują się także klasyczne skrzynkowe katalogi: alfabetyczny, systematyczny oraz topograficzny. W Zakładzie Dokumentacji przechowywane są dokumenty związane z działalnością dydaktyczną Wydziału od roku 1969 oraz prezentujących prace dyplomowe absolwentów od roku 1963 (zbiór w całości przeniesiony na nośniki elektroniczne, w trakcie opracowywania), zbiór teoretycznych prac dyplomowych. Znajduje się tu także magazyn makiet realizowanych przez studentów w ramach prac w pracowniach projektowych oraz prac dyplomowych. Zbiory archiwum to przede wszystkim materiały ikonograficzne związane z historią i bieżącą działalnością Wydziału.