Katedra Praktyk Artystycznych

 


dr hab. Jarosław Kozakiewicz, profesor ASP
Kierownik Katedry Praktyk Artystycznych


Pracownie Katedry Malarstwa, Rzeźby i Rysunku – inicjują artystyczną kreację studentów, dopełniając poznawany przez nich warsztat projektanta mody i dizajnu. Proces kształcenia prowadzi studentów od podstaw budowania formy wizualnej, po samodzielną twórczą aktywność. Ważnym elementem dydaktyki, są zadania realizowane wspólnotowo, a także umiejętność rejestrowania ich filmowo i fotograficznie. Dopełnieniem dydaktyki opartej na poznawaniu szeroko rozumianego warsztatu wizualnego, są poszukiwania przez studentów i pedagogów kontekstów kulturowych i społecznych twórczości. Zderzenie dwóch postaw – kreatora indywidualisty i projektanta – stanowią twórczy zaczyn dla warsztatowych i mentalnych aktywności studentów.