Katedra Projektowania


Prof. dr hab. Michał Stefanowski
Kierownik Katedry Projektowania


Wzornictwo rozumiane jest jako autonomiczna dyscyplina, wymagająca odrębnego i specyficznego nauczania. Ma ono powiązania z rzeźbą, architekturą oraz innymi dziedzinami projektowo-plastycznymi; spotyka się z zagadnieniami z obszaru nauk technicznych, humanistycznych i przyrodniczych. W praktyce zawodowej wzornictwo bardzo często przekracza zakreślone przez tę tradycję ramy i przeistacza się w specyficzny zawód interdyscyplinarny. Cechą zasadniczą tego zawodu jest umiejętność łączenia wiedzy technicznej, humanistyki, wiedzy o rynku z wizją plastyczną. W tym rozumieniu wzornictwo pełni funkcję łączącą różne dziedziny biorące udział w powstawaniu produktu. Forma wzornicza stanowi swoisty język, narzędzie do wizualnego przekazywania cech użytkowych, estetycznych i technologicznych produktu. Istotnym zagadnieniem jest odpowiedzialność uczestniczącego w powstawaniu nowych produktów projektanta za ich wpływ na środowisko i spełnianie potrzeb użytkowników przy jednoczesnym zachowaniu sensu ekonomicznego.

Projektowanie wzornicze obejmuje aspekty: techniczne, ekonomiczno-handlowe i organizacyjne, oraz aspekty kulturowe, w tym plastyczno-estetyczne. W procesie nauczania kładziony jest duży nacisk na zagadnienia funkcjonalne – ergonomia i środowiskowe – ekologia. Istotną rolę pełnią również zagadnienia społeczne. Wzornictwo traktowane jest jako dziedzina twórcza, innowacyjna, pomagająca w rozwiązywaniu problemów. Ze względu na wielkość obszaru, który obejmuje wzornictwo, program nauczania jest zbudowany w sposób otwarty (zwłaszcza na poziomie licencjackim), w którym mieszczą się takie obszary jak np. m. in. projektowanie produktów i procesów użytkowych, funkcjonującej w przestrzeni małej architektury, komunikacji wizualnej. Ideałem w procesie dydaktycznym, jest nie tylko integracja wewnątrz dyscyplin projektowych, ale także integracja sztuki i projektowania.


Pracownia Projektowania Społecznego

Prowadzący: prof. dr hab. Michał Stefanowski


Pracownia Projektowania Kontekstualnego

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Porębski


Pracownia Projektowania Strategii Ekologicznych

Prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Niwiński


Pracownia Projektowania Krytycznego

Prowadzący: dr hab. Daniel Zieliński, adiunkt


Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznej

Prowadzący: dr Paweł Grobelny, adiunkt


Pracownia Projektowania dla Nowego Przemysłu

Prowadzący: dr hab. Bartosz Piotrowski, profesor ASP


Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej i Typografii

Prowadzący: prof. dr hab. Artur Frankowski


Pracownia Projektowania Opakowań i Marek

Prowadzący: dr hab. Maciej Konopka, profesor ASP


Pracownia Projektowania Ceramiki

Prowadzący: mgr Bartłomiej Mejor, asystent


Eksperymentalna Pracownia Drewna

Prowadzący: dr Paweł Jasiewicz, wykładowca


Interdyscyplinarna Pracownia Projektowa

Prowadzący: dr hab. Jarosław Kozakiewicz, profesor ASP


Pracownia Kreacji Przekazu

Prowadzący: prof. dr hab. Ksawery Piwocki, dr Jakub Marzoch, asystent


Pracownia Gościnna - panGenerator

Prowadzący: Krzysztof Cybulski, Krzysztof Goliński, Jakub Koźniewski