Katedra Podstaw Projektowania


dr Jan Buczek, asystent
Kierownik Katedry Podstaw Projektowania


Katedra Podstaw Projektowania prowadzi dwuletnie nauczanie początkowe, rozpoczynające naukę projektowania, które wymaga harmonijnego zespolenia w formie przedmiotu znaczeń, które nadają mu kultura, technika, użytkowanie i rynek.  Program szczegółowo określa kolejność wprowadzania poszczególnych aspektów projektowania oraz koordynuje wątki rozwijane w ramach różnych zajęć, aby jak najszybciej i najefektywniej  dojść do poziomu, który pozwala studentowi objąć w całości skomplikowany proces, jakim jest samodzielne i sensowne kreowanie materialnych obiektów o wysokiej jakości wizualnej i technicznej. W ramach Katedry obok nauki samego projektowania prowadzone są zajęcia służące rozwojowi warsztatu projektanta takie jak: techniki prezentacyjne, komputerowe wspomaganie projektowania i technologie przemysłowe. Zajęcia prowadzone w pracowniach Katedry Podstaw Projektowania wspierane są przez naukę kompozycji rzeźbiarskiej oraz wykłady z teorii i historii designu.


Pracownia Podstaw Projektowania 1

Prowadzący: dr Jan Buczek, asystent, mgr Tomasz Januszewski, starszy wykładowca, mgr Jerzy Wojtasik, starszy wykładowca


Pracownia Podstaw Projektowania 2

Prowadzący: prof. Wojciech Małolepszy, dr Robert Pludra, adiunkt


Pracownia Podstaw Projektowania Produktu Przemysłowego

Prowadzący: mgr Jacek Surawski, starszy wykładowca, dr Dominik Głąb, adiunkt


Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej

Prowadzący: dr Magdalena Małczyńska-Umeda, adiunkt, mgr Jakub Jezierski, asystent


Pracownia Podstaw Technologii i Konstrukcji

Prowadzący: mgr Maciej Stefański, asystent


Pracownia Projektowania Konstrukcyjnego i Technologicznego

Prowadzący: dr Przemysław Siemiński, adiunkt, mgr Jerzy Junosza-Szaniawski, starszy wykładowca


Pracownia Technik Prezentacyjnych

Prowadzący: mgr Jerzy Junosza-Szaniawski, starszy wykładowca, mgr Zuzanna Łąpieś, asystent


Modelowanie

Prowadzący: mgr Jan Buczek, asystent, mgr Tomasz Januszewski, starszy wykładowca, mgr Jerzy Wojtasik, starszy wykładowca


Pracownia Podstaw Ergonomii

Prowadzący: prof. Czesława Frejlich, mgr Kamil Kowalski, wykładowca


Pracownia Ergonomii

Prowadzący: prof. Czesława Frejlich, mgr Kamil Kowalski, wykładowca