Historia wzornictwa I


Prowadząca
dr Agata Szydłowska, adiunkt


Program
Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi problemami związanymi z histo- rią wzornictwa w kontekście przemian społecznych, kulturowych, politycznych i technolo- gicznych. W rezultacie studenci będą w stanie zrozumieć wielorakie powiązania własnej dys- cypliny z życiem społecznym oraz odnajdywać historyczne źródła współczesnej praktyki.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 4 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej