Historia sztuki. Pradzieje, starożytność i średniowiecze


Prowadzący
mgr Marek Machowski, Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki


Program

Celem podstawowym zajęć z historii sztuki dla studentów I roku jest budzenie i pogłębianie artystycznej wrażliwości na sztukę dawnych epok, w tym najdawniejszą, jakże często bardzo odległą jeśli chodzi o formę i treść od sztuki, jaką znają przychodząc na studia i jaką będą potem tworzyć jako absolwenci Akademii Sztuk Pięknych. Istotnym celem jest też kształtowanie takiego stosunku do sztuki dawnej, w którym występowałyby obok siebie: ciekawość, tolerancja i zdolność inspirowania się dziełami przeszłości. Celem towarzyszącym jest poszerzanie ogólnej wiedzy humanistycznej poprzez ukazywanie sztuki w wykraczającym daleko poza nią samą kontekście historycznym, kulturowym, społecznym, religijnym i materialnym.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 1 i 2 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu Produktu i Komunikacji Wizualnej