Historia sztuki. Od oświecenia do modernizmu


Prowadzący
dr Paweł Ignaczak, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną


Program

Celem zajęć jest ukazanie panoramy przemian w kulturze artystycznej oraz kluczowych dzieł sztuki europejskiej od ostatnich dekad XVII w. (wczesne oświecenie) do początków XX wieku, a także omówienie dziejów sztuki w Polsce od końca panowania Jana III po Młodą Polskę. Celem zajęć jest uświadomienie słuchaczom przemian zachodzących w sztuce i architekturze europejskiej przedstawionych na szerszym tle politycznym, społecznym i kulturalnym, zapoznanie z najważniejszymi zjawiskami, tendencjami i nurtami oraz prezentacja wiodących indywidualności twórczych i ich dzieł. Efektem kształcenia ma być budowanie świadomości trwania tradycji artystycznych oraz dokonywania się przemian w kulturze plastycznej i architektonicznej od wczesnego oświecenia do początków XX w. 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 5 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu Produktu i Komunikacji Wizualnej