Historia sztuki nowożytnej, XIV-XVIII w.


Prowadzący
dr Anna Oleńska, Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki


Program
Celem podstawowym zajęć z historii sztuki dla studentów II roku jest budzenie i pogłębianie artystycznej wrażliwości na sztukę dawnych epok, w tym najdawniejszą, jakże często bardzo odległą jeśli chodzi o formę i treść od sztuki, jaką znają przychodząc na studia i jaką będą potem tworzyć jako absolwenci Akademii Sztuk Pięknych. Istotnym celem jest też kształtowanie takiego stosunku do sztuki dawnej, w którym występowałyby obok siebie: ciekawość, tolerancja i zdolność inspirowania się dziełami przeszłości. Celem towarzyszącym jest poszerzanie ogólnej wiedzy humanistycznej poprzez ukazywanie sztuki w wykraczającym daleko poza nią samą kontekście historycznym, kulturowym, społecznym, religijnym i materialnym.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 3 i 4 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej