Historia projektowania graficznego


Prowadząca
dr Agata Szydłowska, adiunkt


Program
Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi problemami związanymi z historią projektowania graficznego, typografii i komunikacji wizualnej w kontekście przemian kulturowych, politycznych i technologicznych. Zajęcia pomyślane są tak, by słuchacze bez trudu odnaleźli powiązania między omawianymi zagadnieniami ze znanymi im problemami z historii wzornictwa. Całość będzie uzupełniona o elementy dyskusji na podstawie przyniesionych na zajęcia materiałów archiwalnych (książki, druki).

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 5 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej.