Historia Filozofii


Prowadzący
dr Piotr Teodorczuk, Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki


Program
Głównym celem zajęć jest przybliżenie podstawowych idei filozoficznych występujących w kulturze europejskiej oraz poznanie sposobów i metod, jakimi filozofowie usiłowali udzielić odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Ponadto celem kształcenia jest zdobycie przez studentów umiejętności:
– orientowania się w problematyce filozoficznej;
– operowania pojęciami filozoficznymi;
– rozpoznawania współczesnych nurtów filozofii;
– wydawania własnych sądów i opinii dotyczących współczesnej kultury;
– krytycznego patrzenia na zjawiska występujące w świecie i teorie je opisujące;
– samodzielnego wypowiadania się i formułowania myśli na tematu filozoficzne;
– dalszego samodzielnego kształcenia w tej dziedzinie.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 3 i 4 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej