Pracownia Projektowania Graficznego


Prowadzący
dr Dominika Wirkowska


Program

Celem nauczania jest wprowadzenie w projektowanie graficzne w oparciu o współczesne techniki reprodukcyjne, jak również opanowanie metody kompozycji funkcjonalnej, zgodnej z psychofizjologicznymi procesami naszego widzenia i odczuwania; dającej całość przejrzystą, dostępną i sugestywną. Studenci uczą się zasad przygotowania prac do reprodukcji w różnych technikach i zastosowania odpowiednich materiałów. Nadrzędnym zadaniem dydaktycznym jest przygotowanie studenta do świadomego i racjonalnego ujmowania szeroko rozumianych problemów projektowych, w których istotną rolę pełnią uwarunkowania i odniesienia do współczesnego języka sztuki projektowej oraz jego funkcjonalnego stosowania. Ważnym elementem jest przygotowanie studenta do pogłębiania swych umiejętności w dynamicznie zmieniającej się mentalnie i wizualnie rzeczywistości. Kurs projektowania graficznego ma za zadanie kreowanie postawy twórczej w kontekście wybranego zawodu projektanta. Student nabywa umiejętności warsztatowych, uczy się właściwego zastosowania wielorakich mediów. Zyskuje świadomość istotnych problemów projektowania graficznego oraz sposobów ich rozwiązywania. Biegłość w zastosowaniu programów komputerowych, bądź klasycznych technik rysunkowych mają na celu przygotowanie studenta do podejmowania samodzielnych i nieszablonowych rozwiązań projektowych.

Zajęcia są obowiązkowe dla studentów 1, 2, 3 i 4 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Ubioru