Estetyka


Prowadzący
dr Piotr Teodorczuk, Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki


Program
Głównym celem jest przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy i terminologii z zakresu estetyki, w tym poznanie historii tej dziedziny i współczesnych nurtów występujących w filozofii sztuki.
Ponadto celem kształcenia jest zdobycie przez studentów umiejętności:
- wydawania własnych sądów i opinii dotyczących zjawisk zachodzących w sztuce;
- orientowania się w problematyce estetycznej;
- krytycznego patrzenia na teorie i praktykę artystyczną;
- samodzielnego wypowiadania się i formułowania myśli na temat sztuki;
- operowania pojęciami estetyki;
- rozpoznawania współczesnych nurtów estetyki;
- dalszego samodzielnego kształcenia w tej dziedzinie.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 5 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej