Estetyka


Prowadzący
dr Piotr Teodorczuk, Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki


Program
Głównym celem jest przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy i terminologii z zakresu estetyki, w tym poznanie historii tej dziedziny i współczesnych nurtów występujących w filozofii sztuki.
Ponadto celem kształcenia jest zdobycie przez studentów umiejętności:
– wydawania własnych sądów i opinii dotyczących zjawisk zachodzących w sztuce;
– orientowania się w problematyce estetycznej;
– krytycznego patrzenia na teorie i praktykę artystyczną;
– samodzielnego wypowiadania się i formułowania myśli na temat sztuki;
– operowania pojęciami estetyki;
– rozpoznawania współczesnych nurtów estetyki;
– dalszego samodzielnego kształcenia w tej dziedzinie.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 5 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej