Ergonomia

 


Prowadzący

prof. zw. Cze­sła­wa Frej­lich
mgr Bro­ni­sław Świąt­kow­ski


Program jest podzielony na dwie części: podstawy ergonomii dla II roku w semestrze zimowym i ergonomia dla III roku w semestrze letnim.

Podstawy ergonomii II rokErgonomia

Wykłady dotyczące podstawowej wiedzy ergonomicznej, którą można bezpośrednio użyć w ćwiczeniach wykonywanych w pracowniach projektowych. Omawiane zagadnienia: antropometria i sposoby wykorzystanie danych, zasięgi, pole widzenia, kolor, budowa ręki – ograniczenia i zalecenia, pozycja siedząca. Studenci wykonają na miejscu ćwiczenie pozwalające zrozumieć użycie danych antropometrycznych oraz zasadę miar ograniczających. Przewiduje się prezentację wykorzystania wiedzy ergonomicznej praktyce zawodowej (studium przypadku).

Ergonomia III rok

Wykłady dotyczące wiedzy ergonomicznej omawiające następujące zagadnienia: niepełnosprawni, starsi, dzieci, interfejsy, środowisko, obciążenie statyczne i dynamiczne. Studenci wykonują ćwiczenie polegające na zapisie i ocenie procesu użytkowego i przygotowaniu założeń ergonomicznych na przykładzie własnego projektu realizowanych w pracowniach projektowych. Wykłady uzupełnione wizytą w laboratorium ergonomicznym oraz prezentacja rozwiązania zagadnień ergonomicznych w praktyce projektowej (studium przypadku).