Pracownia Ergonomii


Prowadzący
Prof. Czesława Frejlich
mgr Kamil Kowalski


Program

Wykłady omawiają następujące zagadnienia: niepełnosprawni, osoby starsze, dzieci, interfejsy, środowisko człowieka, oświetlenie i percepcja wzrokowa, obciążenia statyczne i dynamiczne. Studenci wykonują ćwiczenie polegające na zapisie i ocenie procesu użytkowego oraz przygotowaniu założeń ergonomicznych do własnych projektów realizowanych w pracowniach projektowych. Wykłady uzupełnia prezentacja rozwiązań zagadnień ergonomicznych w praktyce projektowej (studium przypadku) oraz wizyty w placówkach zajmujących się ergonomią i jej zastosowaniami.

Program uwzględnia nabytą przez studentów, w poprzednich semestrach, wiedzę i umiejętności stosowania w zadaniach projektowych zaleceń i danych ergonomicznych.

Zajęcia są obowiązkowe dla studentów I stopnia (studia licencjackie) – 6 semestr i prowadzone raz w tygodniu: we wtorki, godz. 14:00-18:00.