Rekrutacja na Wydział Wzornictwa

Dokumenty, które Kandydat winien złożyć w dziekanacie wydziału wraz z teczką z pracami artystycznymi i projektowymi, są wyszczególnione w kwestionariuszu (do wygenerowania z systemu Akademus po uprzedniej rejestracji) oraz w regulaminie rekrutacji na dany rok akademicki. Oprócz informacji ogólnych należy szczegółowo przeczytać Rozdział X Regulaminu Rekrutacji ASP w Warszawie.

UWAGA! Dokumenty należy składać w białej, biurowej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem. Kandydaci z Warszawy i okolic proszeni są o składanie dokumentów i portfolio w pierwszym dniu, pozostali kandydaci w drugim dniu. Komisja Egzaminacyjna wyznacza termin odbioru teczek, przeważnie jest to drugi dzień składania teczek, wieczorem, po obradach komisji. Często problemem dla Kandydatów jest prawidłowe przygotowanie dokumentacji elektronicznej. Powinna być ona przygotowana dokładnie tak, jak określa to Regulamin Rekrutacji. Bez właściwie przygotowanej dokumentacji teczki kandydatów nie będą przyjmowane!

Pierwszym etapem egzaminu wstępnego jest „teczka”. W teczce powinny znaleźć się prace, wyszczególnione w Regulaminie rekrutacji. Link do aktualnych tematów do teczki https://rekrutacja.asp.waw.pl/

Uwaga Terminarz i Regulamin rekrutacji należy pobrać ze strony głównej ASP w Warszawie.