Rekrutacja na Wydział Wzornictwa

Dokumenty, które Kandydat winien złożyć w dziekanacie wydziału wraz z teczką z pracami artystycznymi i projektowymi, są wyszczególnione w kwestionariuszu (do wygenerowania z systemu Akademus po uprzedniej rejestracji) oraz w regulaminie rekrutacji na dany rok akademicki. Oprócz informacji ogólnych należy szczegółowo przeczytać Rozdział X Regulaminu Rekrutacji ASP w Warszawie.

UWAGA! Dokumenty należy składać w białej, biurowej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem. Kandydaci z Warszawy i okolic proszeni są o składanie dokumentów i portfolio w pierwszym dniu, pozostali kandydaci w drugim dniu. Komisja Egzaminacyjna wyznacza termin odbioru teczek, przeważnie jest to drugi dzień składania teczek, wieczorem, po obradach komisji. Często problemem dla Kandydatów jest prawidłowe przygotowanie dokumentacji elektronicznej. Powinna być ona przygotowana dokładnie tak, jak określa to Regulamin Rekrutacji. Bez właściwie przygotowanej dokumentacji teczki kandydatów nie będą przyjmowane!

Pierwszym etapem egzaminu wstępnego jest „teczka”. W teczce powinny znaleźć się prace, wyszczególnione w Regulaminie rekrutacji. Poniżej do pobrania temat obowiązkowy (jeden z elementów teczki) dla danej specjalności.

Zadanie projektowe do teczki dla specjalności Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej rekrutacja na rok akademicki 2018-2019 (pdf)
Zadanie projektowe do teczki dla specjalności Projektowanie Ubioru rekrutacja na rok akademicki 2018-2019 (pdf)

 

Obowiązkowy temat do portfolio składanego w procesie rekrutacji na studia II stopnia zostanie opublikowany w lipcu 2018 r.

 

Uwaga Terminarz i Regulamin rekrutacji należy pobrać ze strony www.asp.waw.pl  

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018