Platformy badawcze 2020/2021


Społeczeństwo. 

Myślenie projektowe.
Nauka przez zabawę.

Program pracowni skupia się na diagnozie potrzeb współczesnych ludzi jako członków społeczeństw / tworzących różnego typu wspólnoty. Budowanie empatycznego podejścia do rozumienia ich potrzeb, pozwala wykorzystać narzędzia projektowe (związane z tzw. myśleniem projektowym). Projektowanie nie musi być paraliżującym, poważnym procesem. Znakomici projektanci często potrafią zachować podejście, które można przyrównać do „umysłu dziecka” (the begginer's mind). To pozwala im traktować proces projektowania ze świeżością, zabawą, cieszyć się pracą, która ma służyć dobru innych ludzi. 

W roku akademickim 2020/21 Platformę Społeczeństwo prowadzą:
Ola Mirecka i Daniel Zieliński

 


Cywilizacja.

Humanizacja technologii.
Design by AI.

Program pracowni skupia się na wykorzystaniu dobrodziejstw nowoczesnych technologii w służbie cywilizacji. Jesteśmy autorami współczesnego świata - cywilizacji, która rozwija się niezwykle szybko. Tempo tego rozwoju niekiedy przerasta możliwości percepcji ludzi, a nowe rozwiązania technologiczne np. z obszaru sztucznej inteligencji są niezrozumiałe i jawią się jako potencjalne zagrożenie. Projektanci potrafią oswajać nowe technologie i sprawiać, że stają się one bliższe i użyteczne dla ludzi. Dzięki interwencji projektantów rozwój cywilizacyjny może być bardziej zharmonizowany z rozwojem człowieka jako jednostki.

W roku akademickim 2020/21 Platformę Cywilizacja prowadzą:
Joanna Rutkowska i Jerzy Porębski

 


Planeta.

Gospodarka obiegu zamkniętego.
Biznes.

Program pracowni skupia się na wzmocnieniu udziału tzw. gospodarki obiegu zamkniętego, która wykorzystuje surowce i energię w taki sposób, aby nie umniejszać ich zasobów dla przyszłych pokoleń. Projektanci są spoiwem między światem producentów i użytkowników (konsumentów) i czują ciężar odpowiedzialności. Decyzje, które podejmują na etapie projektowania wpływają na zachowania użytkowników, ich ambicje i pragnienia, i w perspektywie długofalowej wpływają na planetę. Projektanci mają narzędzia, które umożliwiają im kształtowanie nowych zachowań konsumentów, transformując także modele biznesowe na wielką skalę.


W roku akademickim 2020/21 Platformę Planeta prowadzą:
Agata Miryn-Sienkiewicz i Tomek Rygalik


Gościnie:


Ola Mirecka to mieszkająca w Danii absolwentka Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie i Royal College of Art w Londynie, zarządzająca swoim multidyscyplinarnym studiem projektowym. Od 2014 roku projektuje dla LEGO Group, w 2020 roku została jurorką w pierwszej polskiej edycji popularnego programu telewizyjnego LEGO Masters. Poprzez praktyczne, eksperymentalne i interaktywne procesy bada, w jaki sposób zabawa może być wykorzystywana jako narzędzie innowacji mogące pomóc w rozwiązywaniu problemów dorosłego świata.

 

 

 

 

 


Joanna Rutkowska ukończyła informatykę i jest design researcherką. Potrzeba humanizacji nowych technologii sprawiła, że zajmuje się projektowaniem. W ramach programu doktorskiego Tallinn University w Estonii finalizuje pracę z obszaru projektowania usług zatytułowaną „Actionable service design deliverables”. Jest autorką licznych publikacji naukowych z obszaru projektowania usług i metod projektowych. Należy do IDEO U Community of Practice, grupy praktyków, którzy pod patronatem firmy IDEO rozwijają swoje kompetencje z obszaru kreatywnego przywództwa. Od 2013 współtworzy raport “User Experience i Product Design w Polsce”. W 2020 roku debiutowała jako kuratorka wystawy “Dane to emocje - Emocje to dane” na festiwalu Gdynia Design Days. 

 

 

 

 


Agata Miryn-Sienkiewicz to entuzjastka i edukatorka w obszarze zrównoważonego biznesu i rozwoju. Założycielka firmy edukacyjno-szkoleniowej Next Good Thing promującej wdrażanie modeli Gospodarki Obiegu Zamkniętego z wykorzystaniem kreatywnych metod pracy. Ukończyła kurs na temat gospodarki obiegu zamkniętego (Circular Economy) w TU Delft we współpracy z Ellen MacArthur Foundation. Jest certyfikowanym moderatorem metody Design Thinking oraz członkiem zespołu DT Dream Team przy Design Thinking Institute.

Wcześniej przez wiele lat pracowała w marketingu - posiada ponad 12-letnie doświadczenie w marketingu agencyjnym (Agencja K2). W ostatnim czasie pracowała jako Marketing&Strategy Manager dla start-up'u z obszaru upcyklingu Deko Eko (dekoeko.com), gdzie w praktyce rozwijała cyrkularny model biznesowy. Z wykształcenia ekonomistka (SGH) oraz niedoszła afrykanistka (UW). 

 

 


Kadra:


dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP

dr Karolina Dudek                                              

dr Daniel Zieliński

dr hab. Daniel Zieliński, prof. ASP             

prof. Jerzy Porębski                                           

dr Tomek Rygalik                                                

dr hab. Jarosław Kozakiewicz, prof. ASP

dr Paweł Balcerzak