Działalność naukowa i badawczo-rozwojowa

Wydział Wzornictwa współpracuje z zewnętrznymi instytucjami i przedsiębiorstwami realizując projekty badawczo-rozwojowe oraz realizuje następujące, własne zadania badawcze:

Temat WW/1/PB (Katedra Podstaw Projektowania): "Teoria zawodu i rozwoju wzornictwa przemysłowego w Polsce"

kierownik zadania: prof. Grzegorz Niwiński.

Temat WW/2/PB (katedra Historii i Teorii Wzornictwa): "Projektowanie wobec wyzwań współczesności. Teoria i krytyka"

kierowniczka zadania: dr Agata Szydłowska

Temat WW/3/PB (Katedra Projektowania): "Wzornictwo jako element rozwoju gospodarki i kultury regionu"

kierownik zadania: prof. Michał Stefanowski

Temat WW/4/PB (Katedra Rysunku Malarstwa i Rzeźby): "Znaczenie kształcenia ogólnoplastycznego w kontekście nauki zawodu projektanta"

kierownik zadania: prof. Wiktor Gutt 

Temat WW/5/PB ( Katedra Mody): "Projektowanie ubioru i moda w kontekście kulturowym, społecznym i ekonomicznym"

kierownik zadania: prof. Jerzy Porębski

Regulamin wnioskowania, podziału i rozliczania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.