dr Przemysław Siemiński, adiunkt

W 2000 roku uzyskał tytuł mgr inż. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Od 2001 roku przez kilka lat pracował jako konstruktor w biurze projektowym, gdzie opracował i wdrożył wiele produktów m.in. obudowy do urządzeń laboratoryjnych, medycznych, grzejnych, AGD. Od 2002 roku pracuje na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. W 2006 r. na Politechnice Warszawskiej obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. W latach 2006-2012 prowadził na III roku studiów licencjackich przedmiot „Projektowanie konstrukcyjne”, który to w 2013 roku został przeniesiony na II roku studiów lic. jako „Technologie i konstrukcje II”. Wg projektów wzorniczych Pawła Balcerzaka w latach 2010-2011 wykonał projekty techniczne soczewek LED i lamp dla dróg szybkiego ruchu, które wdrożyła do produkcji firma ROSA (wzór użytkowy nr PL 67284 Y1). Przemysław Siemiński jest autorem i współautorem prawie 40 artykułów w punktowanych czasopismach naukowych oraz 3 publikacji książkowych m.in. pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego na temat druku 3D pt. „Techniki przyrostowe. Druk 3D. Drukarki 3D.” wydanego przez Oficynę Wydawniczą PW w Warszawie w 2015 roku.

Profil Google Scholar: link
Prowadzi: Pracownia Projektowania Konstrukcyjnego i Technologicznego
mail: przemyslaw.sieminski@asp.waw.pl