prof. Marek Stańczyk

Urodzony w 1946 r. w Warszawie. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1965 – 1971. Pracę na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego jako asystent stażysta rozpoczął w 1979 r., a następnie prowadząc Pracownię Podstaw Projektowania Graficznego oraz Pracownię Wzornictwa Graficznego. Od r. 2005 prowadzi Pracownię Podstaw Komunikacji Wizualnej. W latach 1980 – 1991 był naczelnym grafikiem Działu Reklamy i Wydawnictw Polskich Linii Lotniczych LOT. W latach 1990 – 2012 prowadził Pracownię Komunikacji Wizualnej na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Łodzi. Pracę dydaktyczną na uczelni łączył z własną działalnością projektową: projektowanie tożsamości wizualnej przedsiębiorstw i wydarzeń, projektowanie opakowań, projektowanie typografii.

 

Prowadzi: Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej
email: marek.stanczyk@asp.waw.pl