prof. Wiktor Gutt

Artysta sztuk wizualnych, autor fotografii, instalacji i akcji performatywnych, którego poszukiwania artystyczne i dydaktyczne skupiają się wokół pozawerbalnych metod porozumiewania się. Artysta od lat prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Wzornictwa w Katedrze Malarstwa, Rysunku i Rzeźby.
Od 2010 roku w Pracowni Rzeźby prof. Gutta realizowany jest eksperymentalny kurs dla studentów Katedry Mody, kładący nacisk na pracę w grupie i interdyscyplinarne rozwiązywanie problemów artystycznych.

 

Prowadzi:
Pracownia Rzeźby i Multimediów
email: wiktor.gutt@asp.waw.pl