dr hab. Paweł Kowalewski, adiunkt

Polski malarz, autor instalacji, profesor ASP, założyciel i Prezes Zarządu agencji komunikacji marketingowej Communication Unlimited. W latach 1978-1983 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem Stefana Gierowskiego. Paweł Kowalewski należy do założycieli formacji artystycznej Gruppa – jednej z czołowych grup artystycznych drugiej połowy XX wieku. Twórczość Kowalewskiego jest zróżnicowana gatunkowo, obejmuje malarstwo na płótnie, papierze, a także rzeźbę (drobne formy w modelinie) i – w ostatnim okresie publicznej działalności – instalacje i ready mades. Wszystkie te elementy zawierała już wieloczęściowa i rozbudowana formalnie praca dyplomowa pt. „Sztuka osobista, czyli prywatna” (1983). Od 1985 roku jest wykładowcą na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie ze stopniem doktora habilitowanego. Do 1994 roku wykładał na uczelni malarstwo, a od 1994 roku prowadzi zajęcia z budowy marki.W 1991 Paweł Kowalewski założył niezależną agencję komunikacji marketingowej Comminication Unlimited, która realizowała m.in. kampanię społeczną “Pij mleko! Będziesz wielki”. Od 2009 Kowalewski jest także wiceprezesem światowego zarządu IAA odpowiedzialnym za globalny rozwój stowarzyszenia.

Prowadzi: Projektowanie marki

mail: pawel.kowalewski@asp.waw.pl