dr hab. Jarosław Kozakiewicz, profesor ASP

Artysta. Urodzony w 1961 roku, działa na pograniczu sztuki, nauki i architektury. Absolwent rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Cooper Union for the Advancement of Science and Art w Nowym Jorku. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Inspiracjami artystyczno-architektonicznych projektów Kozakiewicza są współczesna ekologia, genetyka, fizyka, astronomia i starożytne koncepcje kosmologiczne poszukujące odniesień pomiędzy mikro- i makrokosmosem. 

Świadom analogii pomiędzy ciałem ludzkim i światem przyrody, Kozakiewicz kwestionuje antropometryczny charakter człowieka witruwiańskiego jako tradycyjny paradygmat architektury i proponuje w zamian paradygmat organiczny, „geometrię wnętrza”, gdzie przestrzeń określona jest poprzez linie łączące otwory ciała odpowiedzialne za funkcje życiowe.                               

Poszukiwania artysty zaowocowały m.in. utopijnymi i krytycznymi projektami z zakresu architektury, urbanistyki, sztuki ziemi. Niektóre z nich nagrodzone zostały w prestiżowych konkursach architektonicznych, m.in. na projekt Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu (2004) i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2007). W 2005 roku projekt Kozakiewicza wygrał międzynarodowy konkurs na Park Pojednania w pobliżu Muzeum w Auschwitz-Birkenau, a w 2007 roku ukończono jego Projekt Mars, wielohektarową rzeźbę ziemną, przekształcającą krajobraz w miejscu kopalni węgla brunatnego wokół jeziora Baerwalde w Niemczech. Inne projekty to propozycje, często utopijne, rozwiązań ekologicznych lub symbolicznych w zakresie planowania przestrzennego (Transfer, 2006) lub architektury (Oxygen Towers, 2005). W 2006 roku Kozakiewicz reprezentował Polskę podczas międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji.

Prowadzi:
Katedra Praktyk Artystycznych
Interdyscyplinarna Pracownia Projektowa
email: jaroslaw.kozakiewicz@asp.waw.pl