mgr Bronisław Świątkowski, starszy wykładowca


Absolwent Politechniki Warszawskiej, absolwent
Podyplomowego Studium Zarządzania Wiedzą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, były pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej (ergonomia środowiska pracy), wykładowca na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP, wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania (ergonomia dla projektantów), współwłaściciel i współzarządzający firmami projektowymi Karta i Studio Program, konsultant przy projektach wzorniczych i pracach wdrożeniowych, w Instytucie Psychoimmunologii w Warszawie współtwórca i realizator projektów z zakresu zarządzania stresem w środowisku pracy.

 

Prowadzi:

 

e-mail: bronislaw.swiatkowski@asp.waw.pl