dr Józef Mrozek, profesor emeritus

W latach 1978-2022 pracował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, do 2004 w Międzywydziałowej Katedrze Historii i Teorii Sztuki, a od roku 2005 na Wydziale Wzornictwa. Stworzył na Wydziale Wzornictwa Zakład Historii i Teorii Designu, który został przekształcony w Katedrę. Był kierownikiem tego działu do 2015 roku. Wykładał na wielu uczelniach zagranicznych, przede wszystkim w USA i Wielkiej Brytanii. W latach 1999-2003 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Meble Plus”, współpracował z kwartalnikiem „2+3D grafika plus produkt”. Autor licznych publikacji poświęconych wzornictwu, sztuce użytkowej i architekturze. Autor książki "Świat do zaprojektowania" (2020). Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Design History Society.