Prowadzący
dr Aleksander Zbrzezny, Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki


Program

Celem zajęć jest przedstawienie różnych teorii związanych z mediami. Perspektywy socjologiczne, antropologiczne i filozoficzne mają ułatwić ukształtowanie wyobrażenia o wpływie mediów na różne aspekty rzeczywistości i na samego człowieka, a tym samym ułatwić ukazanie przeobrażeń kultury przez pryzmat rozwoju mediów.

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 6 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu Produktu i Komunikacji Wizualnej