Przyjmowanie teczek 06.2023

Opublikowano 12 czerwca 2023

Drogie Kandydatki i Kandydaci!

Ze względu na remont budynku Wydziału Wzornictwa przy Myśliwieckiej 8 teczki będą przyjmowane w budynku ASP przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 w sali 1.15.